29.10.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Referans

Şirketimiz yurtdışında bulunan bir firmaya, şirketimizin faaliyeti ile uyumlu özel nitelikte bir bilgisayar programı hazırlatmış bulunuyor. Bu programla ilgili ödemeyi yaparken herhangi bir vergi kesintisi yapacak mıyız?
Yurt dışında mukim yani iş merkezi yurt dışında, yabancı bir ülkede olan bir firmaya bir bilgisayar programının özel olarak hazırlattırılması halinde, bu programı hazırlayan yabancı kurumun elde ettiği kazancın "serbest meslek kazancı" olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yurt dışına yapılan ödemenin "gayri maddi hak bedeli ödemesi" değil, "serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan ödeme" olarak kabul edilmesi gerekecektir.
Dolayısıyla yurtdışına ödenen tutar üzerinden Kurumlar Vergisi Yasası'nın 30.maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca yüzde 20 oranında (serbest meslek) tevkifat yapılması gerekir.
Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığına intikal ettirilen bir olayı değerlendiren Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen bir özelgeye göre de "Yurtdışında mukim firmalara, işletmede kullanmak üzere veya müşterilere /bayilere satışını yapmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir bilgisayar programının özel olarak hazırlattırılması halinde, yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği taşıdığından, yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir."
Bu bağlamda standart yazılımlar üzerinde yabancı firma tarafından Türkiye'deki firmaya özel olarak proje ihtiyaçlarına göre yapılan uyarlamalar dolayısıyla ödenen bedeller de serbest meslek kazancı niteliğinde olduğundan yüzde 20 oranında vergi kesintisine tabi tutulacaktır.
Ancak buna karşılık yurt dışından çoğaltma hakkını da içeren bir bilgisayar programının satın alınması halinde, bu program gayri maddi hak olarak kabul edilecektir.
Dolayısıyla copyright kapsamında bir bilgisayar programını çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme ve benzeri gibi hakların satın alınması halinde böyle bir durumda satın alan açısından bir gayri maddi hak edinildiğinden yurt dışında mukim firmaya yapılacak olan gayri maddi hak ödemelerinden 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.
Kesinti yapılırken Çifte Vergilendirme Anlaşmaları'ndaki hükümlerinde dikkate alınması gerekmektedir. Böyle bir programın kiralama yoluyla edinilmesi halinde söz konusu vergilendirme şekli değişmeyecektir.
Yazılım programlarının edinimi ile vergisel açıdan yapılacak işlemler hukukumuzda yeni yeni yön bulmakta olup, bu bağlamda Maliye Bakanlığı tarafından özelge ile yapılan yönlendirmeler önem taşımaktadır.(V. Seviğ)