[quote][size=10pt] 29.10.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Referans

Adıma (X) yatırım kuruluşunda saklı bulunan devlet tahvillerinin kızımın üstüne geçirilmesi talimatını verdim. Bu durumda hukuken herhangi bir vergilendirme olur mu? Kızıma yaptığım bu devir hangi vergilerin konusuna girmektedir?

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 257 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalar çerçevesinde söz konusu yasanın geçici 67. maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının hukuki ve ekonomik tasarruf imkânını devredecek şekilde başka bir hesaba aktarılması elden çıkarma olarak kabul edilmektedir.
Virman işlemleri bir bedel karşılığında yapıldığında bu bedel tevkifat matrahının hesabında dikkate alınmaktadır. Virmanın bedel karşılığı olmaksızın yapılması halinde kıymetin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gördüğü ilk seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatı dikkate alınmaktadır.
Devlet Tahvili, Hazine Bonosu gibi menkul kıymetlerin devrinde ise yapılan virman elden çıkartma sayılacağından aracı yatırım şirketi bu tevkifatı yapacaktır. Tevkifat matrahının belirlenmesinde kıymetin tahvil ve bono piyasasında virman tarihindeki ilk seansta ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınacaktır. Nakilde ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanacaktır. Bu durumda ağırlıklı ortalama fiyatla ilk giren menkul kıymetin maliyet bedeli arasındaki fark üzerinden geçici 67.maddesi uyarınca tevkifat uygulanacaktır. (V. Seviğ)