[quote][size=10pt] 29.10.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Referans

Serbest Bölgede faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Şirketimiz ortakları Türkiye'de mukim ve merkezi Türkiye'de bulunan bir Anonim Şirket olarak yurt dışından ithal ettikleri ilk ve yardımcı maddeleri bir süre serbest bölgede depoladıktan sonra, bu malları kısım kısım Türkiye'ye getirerek Türkiye'de işlemekte ve bilahare yine serbest bölgeye göndererek, serbest bölge dışındaki ülkelere ihraç etmektedir. Yapılan vergi incelemeleri sırasında serbest bölgeden Türkiye'ye yapılan ithalat işlemlerinde uygulanan fiyatın yüksek olduğu, buna karşılık serbest bölgeye göndermiş bulunduğumuz mamul mal fiyatlarının ise yine piyasa fiyatının altında olduğu iddia edilerek hakkımızda örtülü kazanç dağıtımı yaptığımız iddiası ile re'sen tarhiyatlı ek vergi salındı. İşlemlerimizin tümü doğru olup, bazı mallarda fiyat farkı olabilmektedir. Bu konuda gerek kalite ve gerekse işleniş şekil itibariyle zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşmaktayız. Konuya ilişkin olarak yargıya gitmemiz gerekir mi? Ayrıca uzlaşma hakkımız da saklı bulunmaktadır.

Biz öncelikle uzlaşmayı denemenizi öneririz. Çünkü uzlaşmada olayı değerlendirerek ilgili komisyonla anlaşmanız halinde yaşamakta olduğunuz sorun ortadan kalkmış olacaktır. Ancak olayları en iyi bilecek olan da siz olduğunuzdan, dilerseniz konuyu yargıya taşımanız mümkündür.
Bugüne kadar oluşan yargı kararları incelendiğinde gerek serbest bölgeden Türkiye'ye giren ve gerekse Türkiye'den serbest bölgeye gönderilen mallarda fiyat farklılığının tespiti sırasında iddia makamının mevcut fiyat farklılıklarını ayrıntılı olarak belirlemesi gerekmektedir.
Oluşan bir yargı kararına göre de "örtülü kazanç dağıtımından söz edilebilmesi için alım, satım işlemlerinin emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük fiyat veya bedeller üzerinden yapıldığının emsal araştırması yapılarak ortaya konması gerekir." (Danıştay 4. Daire E. No:2006/ 2709, K.No:2007/ 395, Daha fazla bilgi için bakınız: Yaklaşım Sayı:176 sf: 286-287 ) (V. Seviğ)