8 Kasım 2008 Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com Hürriyet

VARLIK Barışı Yasa Tasarısı ile getirilmek istenen avantajların ayrıntılarını, Türkiye ilk kez 28 Ekim 2008 günü yayımlanan "Döviz ve Altın Getirenlere Çok Özel Aflar ve Avantajlar Var" başlıklı yazımızla öğrendi.

GETİRİLEN VERGİ AVANTAJLARI

Tasarıda, "vergi incelemesi yönünden" aşağıda sıralanan, çok özel vergi affı ve avantajları yer alıyordu.

1- "Vergisini Ödedin mi?" diye sorulamayacak

Bildirilen varlıklar örneğin dövizler nedeniyle, 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, hiçbir surette;

- Vergi incelemesi yapılamayacak.

- Yurt dışındaki gelirler nedeniyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi vergiler ve ceza istenmeyecek.

Böyle olunca, "Geçmiş yıllarda yurt dışında elde ettiğin geliri örneğin faizi niye Türkiye?de beyan etmedin ve vergisini ödemedin?" diye sorulamayacaktı.

2- Geçmiş 5 Yıla Çok Özel Bir Af

Tasarıda, "vergi incelemesi" yönünden, 2003-2007 yıllarını ilgilendiren, "matrah artırımı" olayının bir başka versiyonu "çok özel bir örtülü af" yer alıyordu. Buna göre;

- Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra başlayan,

- 1 Ocak 2008 öncesi dönemleri (örneğin 2007 yılını) kapsayan vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar, KDV ya da diğer vergiler yönünden tespit edilen matrah farkından,

- Bu kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilecek.

- (Varsa) kalan tutar üzerinden vergi ve ceza istenecekti.

3- Gerçek Dışı Beyan Avantajı

Bildirilen para tutarının, geriye dönük 2003-2007 yılları için ileride yapılacak vergi incelemelerinde; bulunacak gelir, kurumlar ve KDV matrah farklarından düşülecek olması, yüzde 2?lik ödeme ile geriye dönük olarak beş yıla "matrah artırımı" gibi "çok özel bir avantaj" sağlıyordu.

Bu nedenle "1-2 milyon YTL veya daha fazla ya da döviz beyan edip, yüzde 2?sini ödeyelim. İleride geçmiş yıllara yönelik vergi incelemesi olursa, vergi ve cezadan kurtuluruz" diye gerçekte olmayan para ve dövizlerin beyanı da söz konusu olabilecekti.

4- Yüzde 2 Ödemenin İnanılmaz Avantajı

Tasarının yasalaşması halinde, daha önce değişik tarihlerde, son olarak da 2003 yılında çıkan "Vergi Barışı" yasası ile getirilen "matrah artırımı" uygulamasında;

- Gelir, Kurumlar, KDV, stopaj yönünden ayrı ayrı matrah artırımı yapılıyordu,

- Bu vergiler için, her yıl için ayrı ayrı talepte bulunuluyordu,

- Yıllara göre yüzde 10-25 oranında artırılan matrah üzerinden de vergiler ödeniyordu.

Varlık Barışı Tasarısı ile inanılmaz bir avantaj sağlanıyor ve getirilen döviz tutarının yüzde 2?si vergi olarak ödendiğinde, geriye dönük 5 yılın tüm vergileri, vergi incelemesinden muaf tutuluyordu. Örneğin 10 milyon YTL getiren bir şahıs ya da şirket, 10 milyon YTL?ye kadar olan gizlediği kazancı ve KDV matrahı nedeniyle, vergi ödemekten kurtulabiliyordu.

DEVAM EDEN İNCELEMELER

Varlık Barışı Tasarısı?nı incelerken, dikkatimizi çeken ve yazımızda da altını çizdiğimiz nokta, devam eden incelemelerle ilgili çelişkiydi. Nitekim bu durum Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu?nda fark edilmiş ve devam eden incelemeler de kapsama dahil edilmişti. Böylelikle, şu anda inceleme aşamasında olan, onbinlerce mükellefin de bu yasadan yararlanmasına olanak sağlanıyordu.

Ancak, tasarının Meclis?te görüşülmesi sırasında verilen önerge ile devam eden ve onbinlerce mükellefi ilgilendiren incelemeler, kapsam dışı bırakıldı. Böyle olunca, şu anda vergi incelemesi devam eden onbinlerce vergi mükellefi, Varlık Barışı Yasası?ndan yararlanamayacaktı.

Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurur

VARLIK Barışı?nda geriye dönük olarak, vergi incelemesi muafiyeti getirilmesi, bir anlamda "örtülü vergi affı" oluyor. İşin doğrusu, kurallara uygun hareket eden, bir kısmı da halka açık olan firmaların, "yurt dışında, kayıtlarımızda gözükmeyen yani gizli olan para, altın, döviz, hisse senedi ve tahvilimiz, gemimiz vs. vardı" diye beyanda bulunmaları beklenmiyor. Bu yönüyle yasa, dürüst olmayan ya da (kara para dahil) bazı gizlediği varlıklara kılıf hazırlayarak yasallaştırmak ve gelecekte bunların vergisi ve kaynağının sorulmasını önlemek isteyenler için "bulunmaz bir fırsat" olacak.

Devam eden onbinlerce vergi incelemesi kapsam dışı bırakılıp, yapılacak incelemeleri yararlandırma çelişkisi ve geriye dönük beş yıllık "örtülü vergi affı" getirilmesi ile ilgili düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi?nce iptal edilmesi daha ötesi "Yürütmeyi Durdurma" kararı verilmesi kaçınılmaz gözüküyor.