22.11.2008 Kazım YILMAZ

2003 yılında gelirler üzerinden kesilen vergilerden fon payı da kesildi. Daha sonra 4842 sayılı kanunla fon payı kaldırıldı. Ama kesinti yoluyla ödenen fon payları mükelleflere iade edilmedi. Edilmeme sebebi de, kanuna eklenen geçici madde. Geçici maddede fon payı kalkmasına rağmen kesinti yoluyla ödenen fon paylarının mahsup ve iadeye konu edilemeyeceğine ilişkin hüküm konuldu.
Hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 20/3/2008 tarihli ve 2004/94 esas, 2008/83 sayılı kararla iptal edildi. Böylece iade ve mahsup edilmeyen fon payları boşlukta kaldı. Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu fon paylarının iadesine başladı.
2008/1 sayılı İç Genelge ile vergi dairelerine verilen talimata göre; 2003 yılında kesilen fon paylarının, yine 2003 yılında beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin yüzde 10'ununa kadar olan tutarı mükelleflere iade edilecek.
Buna göre, örneğin kesinti yoluyla ödenen 5 bin lira fon payı var. Beyanname üzerinde hesaplanan vergi de 40 bin lira. Bu durumda beyanname üzerinden hesaplanan verginin yüzde 10'u 4 bin lira olduğundan 4 bin lira iade edilecek.
İade için mükelleflerin düzeltme zamanaşımı içinde 2003 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor.
Düzeltme zamanaşımı 30.6.2009 tarihinde doluyor. Ama 2003 yılına ilişkin zamanaşımı da 31.12.2008 tarihinde doluyor. Zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılan düzeltme taleplerinde zamanaşımı konusunda vergi dairesi ile anlaşmazlık yaşanabilir. Bu nedenle mahsup veya iade taleplerinin yıl sonundan önce yapılmasında yarar var.

Can suyu kredisi
KOBİ'lere verilecek sıfır faizli can suyu kredisi başvuruları 26 Kasım'da başlayacak. Başvuruya ilişkin işlem ve belgeler KOSGEB'in internet sitesinden sağlanabilecek. Kredinin yetersiz olduğunu, bütün KOBİ'lere verilmesi gerektiğini daha önce yazdık.
Başka bir sorun vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara kredi kullandırılmayacak olması.
Firma bu borçlarını ödeyememişse batsın mı?
Vergi Dairesi veya SGK'nın yanlış bir kaydından, ya da mahsup işlemini yapmadığı için borç görünebilir. Bu durumda firma neden cezalandırılsın? Vergi ve SGP tahsilatına yardımcı olmak borçlu görünene destek vermemekle olmaz, destek verirsiniz ama öncelikle desteğin bu borçlarının ödenmesinde kullanılmasını sağlarsınız.
Bu hata düzeltilmeli!