Akaryakıt istasyonu açmak için hangi kurumlardan izin almak gerekir. EPDK, Belediye, Valilik vb. yerlerden ne gibi işlemler yapılması gerekir.