Danıştay 4, daire 2007/1506 ve 2007/2909 sayılı kararı ile.

Sınır üzerinde yapılan tediye ve ve tahsilatın banka kanalıyla yapılmaması halinde özel uzulsuzluk cezası kesilmesi için önceden bilidirim yapmaya gerek yoktur.Demiştir.