yüklenici ve taşeron arasında yapılan temizlik işçiliği hakkında bir sözleşmede
süre bitimi :31.12.2009
fiyat : ocak-haziran 1.000 TL (temmuz-aralık kira artışları asgari ücret artışına oranla belirlenecektir.
bu arada sözleşmede kaç işçi çalışacağı yazmamaktadır.
ben 5 işçi ile işe başladım..
ve sözleşmenin son maddesinde damga vergisi taşerona aittir die bir madde var..

bu durumda
bildiğiniz üzere sözleşme tarihindenbaşlayarak 15 gün içerisinde damga vergisi beyannamesi verilecektir.

ancak

ben damga vergisini nasıl hesaplayacağım yardımcı olursanız sevinirm..

??