kamu işçi maaş

Konu: Taşeron Sözleşmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  267

  Taşeron Sözleşmesi

  Merhaba arkadaşlar..

  A firması bir sosyal tesisin; havuz , ısıtma, soğutma, yangın tertibatı vs. gibi işlerini almıştır. Bu işlerin ısıtma tesisatı ile ilgili kısmını malzeme ve montajı ile birlikte B firmasına vermiştir. A firması B firmasına iş tamamen bittikten sonra tek bir fatura düzenlemesi gerektiğini ve irsaliyelere "montaja tabidir" şeklinde bir ibare düşmesi gerektiğini söylemektedir.
  1-) Bu durumda A firması ile B firması arasında bir taşeron sözleşmesi yapmak gerekmektedir. Tek bir fatura düzenlemek için sözleşmede nasıl bir madde düzenlenmelidir?
  2-) Bu sözleşmede SSK nu ilgilendiren bir durum varmıdır?
  3-) K.d.v. açısından fatura kesilmemiş olsa bile irsaliyelerde gözüken malların k.d.v.si bildirilmelimidir?
  4-) Bildirilmesi gerekiyorsa bu malzemelerin bir kısmı kullanılmayıp geri dönüyor. Ters irsaliye düzenlediğimizde bunuda indirim konusumu yapacağız?
  5-) Elinizde durumuma uyan bir taşeron sözleşmesi örneği varsa aşağıdaki adresime mail atar mısınız?

  funda@artimuhendislik.com.tr

  şimdiden teşekkür ederim herkese..

  iyi çalışmalar..


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  267

  Taşeron Sözleşmesi

  YARDIMCI OLABİLECEK KİMSE YOK MU?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  866

  Taşeron Sözleşmesi

  Sayın Funda,
  Sözleşmeye aşağıdaki şekilde maddeler koyabilirsiniz.
  1-...B firması montaja tabi işler için tanzim edeceği irsaliyelere "MONTAJA TABİDİR." notunu ilave edecek ve montaj bitimi, işin tesliminden sonra A firmasına bir fatura tanzim edecek "malzeme ve işçilik dahildir" ibaresini (veya malzeme ve işçilik tutarlarını ayrı ayrı belirtmesini de isteyebilirsiniz) faturada belirtecektir.
  2-..... A firması SSK dan ilişiksiz belgesini almak amacı ile tesisin bulunduğu mahallin bağlı olduğu SSK da işyeri sicil numarası alarak dosya açtıracak, bu durumu 7 gün içinde B firmasına yazılı olarak bildirecektir. B firması sicil numarası belirtilen dosyaya TAŞERON olarak tescil yaptıracağını sözleşme konusu iş için tesisde çalıştırdığı işçilerin giriş çıkışlarını bu dosyaya beyan edip primlerini ödemeyi taahhüt eder. B firması ilgili SSK ya vereceği ve alacağı her belgenin bir fotokopisini A firmasına verir.
  Sayın Funda
  TAŞERONUN DOSYANIZ İLE ÇALIŞMASI, İLİŞKSİZLİK BELGESİ İÇİN ARANAN SALT İŞÇİLİK İÇİN ÇOK YARARLI OLACAKTIR.

  3- İrsaliyede yazılan KDV yi indirmeyiniz. Fatura kesilmedi ise talep ediniz.Malzemenin iadesini yine irsaliye ile yapmalısınız. İADE kelimesini irsaliyede kullanmanız gerekir ki İADE FATURASI'na mesnet teşkil etsin.
  Saygılarımla.

 4. #4
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  Taşeron Sözleşmesi

  Sayın Funda Hanım,

  Sırayla cevap vermek istiyorum:

  1-VUK’nun 8. maddesindeki, “Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.” Hükmüne göre, sözleşmeye tek bir fatura, 10 adet fatura vs. şeklinde ibareler koymanız vergi idaresini bağlamaz. Aman dikkat!!! Burada dikkat edilmesi gereken konu, faturanın ne zaman düzenlendiğinin açık olarak belirtilmesidir. Bu bir hizmet teslimidir ve faturanın hizmetin tesliminden itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Fakat, hakediş dediğimiz bir olay var ki, eğer sözleşmede hizmetin kısım kısım teslimi (belirli dönemlerde fatura düzenlenmesi ve karşılığında işin sadece yapılan kısmına ait bedelin tahsil edilmesi), Sadece tek bir fatura düzenlemek üzere anlaştıysanız, sözleşmeye böyle bir hüküm koymanıza gerek yok. Sözleşmede işin bitiş tarihinin olması yeterlidir. Zaten fatura, tek bir fatura olarak işin teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenecektir. B firması, A firmasına “ben işimi bitirdim, gelin ve işinizi teslim alın” şeklinde bir yazı göndererek (ticari işlerde bu tip yazışmaların, taahhütlü veya noter aracılığıyla olması her zaman için bir avantajdır), işin teslimini sağlamalı ve bu yazı üzerine A firması ile B firması arasında yazılı bir “iş teslimi” mutabakatı yapılmalı ve bu mutabakat metninin düzenlenme tarihinden itibaren 7 gün içinde de, bu işle ilgili fatura düzenlenmelidir.

  2-İşin SSK boyutuna gelince. Eğer A firması bu işi, 506 sayılı yasanın 83. maddesi’nde belirtilen bir kamu kurum ve kuruluşuna yapıyor ise B firması, A firmasının o iş için özel olarak almış olduğu SSK işyeri sicil numarası’nı bir dilekçe ile işin yapıldığı yer SSK müdürlüğü’ne bildirerek işi başlama evrakları vermeli ve böylece A firmasına ait işyeri numarasında, bir alt taşeron olarak işe başlamalıdır. Bu ileride gerekiyorsa, ilişiksizlik belgesinin çözülmesi için çok önemli olacaktır.

  Bu işi A firması kendisi yani kendi faaliyetleri veya yine kendisi gibi kamu kurum ve kuruluşu olmayan bir firmadan almış ve yapıyorsa/yaptırıyorsa, o zaman SSK dan ilişiksizlik çözülmesi gibi bir olay olmayacağı için SSK’yı ilgilendirecek bir durum yoktur. B firması kendi işyeri sigorta numarası üzerinden çalıştıracağı işçilerle bu işi yaptırabilecektir.

  Bir de ilişiksizlik belgesi ile asgari işçilik olayını karıştırmamak lazım. Asgari işçilik veya ölçümleme dediğimiz olay, sırf bu tip işlerde değil, herhangi bir SSK’lı çalıştırılan bir işyerinde dahi sigorta müfettişliğince yapılabilir. Ancak günümüzde sadece bu tip işlerde yani ihaleli veya özel inşaatlarda yapıldığı için asgari işçilik ile ilişiksizlik belgesi olayı birbiriyle iç içe girmiş durumdadır. İlişiksizlik belgesi alma dediğimiz olay, bir firmanın bir kamu kuruluşuna vermiş olduğu teminat mektubunu alabilmesi için sigortadan alınması gereken bir belgedir. Ortada böyle bir teminat yoksa, SSK’ya bildirilmesi gereken bir husus yoktur.

  Amman deyim, SSK’nın cezaları zaten çok ağır, bazı yanlış yönlendirmeler ile yasal olarak hiç gereği ve zorunluluğu yokken, boşu boşuna SSK’yla asgari işçilik vs. konularda bulaşmayınız. Zaten yasa bu tip özel işlerde bu durumu emretmiyor. İş bir kamu işi veya bir kamu ihalesi neticesinde alınan bir iş ise, zaten ilgili kamu kuruluşu yasa gereği kime, ne zaman, ne iş verdiğini SSK’ya yazılı olarak bildirmektedir.

  3-Ve 4-: Sizin yaptığınız iş bir hizmet/taahhüt işidir. Dolayısıyla her bir malzeme sevkinde, kdv beyan etme gibi bir durum söz konusu bile değildir. Yapılan söz konusu iş, bir Malzeme teslimi işi değil, bir taahhüt işidir. KDV yalnızca bu işin tesliminde doğmaktadır. İşin teslimi de işin bitim tarihi olacaktır. Dolayısıyla KDV bu tarihte doğacaktır.

  5-Bunun için herhangi bir sözleşme örneğine ihtiyacınız yoktur. Dediğim gibi düzenleyebileceğiniz basit bir sözleşme ile, işin konusu, başlama ve bitiş tarihi ve bedelinin olması yeterlidir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  267

  Taşeron Sözleşmesi

  teşekkür ederim arkadaşlar yardımlarınız için..

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  866

  Taşeron Sözleşmesi

  Değerli meslekdaşlar.
  İnşaat, dekorasyon, mimarlık ve benzeri işlerle uğraşan firmalardaki meslekdaşlar. İhaleli işlerde "teminat" iadesi, tamamlanmış bina işlerinde de "yapı kullanma izin belgesi" alınabilmesi için; işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcu bulunmadığını gösterir "ilişiksizlik belgesi" almaları gerekmektedir. Bunun için de işveren veya işin bölüm ve eklentilerinden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran aracıların "taşeronların" kayıtlarının sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar tutarının işyeri kayıtları ile uygunluğu ve kuruma yeterli işçilik bilidirilip bildirilmediğinin tespiti yapılır. Yeterli işçilik bidirildi ise bu denetime gerek kalmaz. İşin sona ermesinden sonra faaliyete geçmek için belediye veya benzer kurumlardan belge talep edildiğinde "ilişiksizlik belgesi" her an işleticinin karşısına sorun olarak çıkabilir.
  Gerek bu sektörde gerekse diğer sektörlerde iş yaptırdığınız satıcı firmalarla basit değil, çok kapsamlı ve (olayı sadece mali açıdan düşünmeyiniz) teknik, mali, muhasebe, hukuki ve işin özelliğine göre muhtelif şartları taşıyan, yasalara uygun bir sözleşme yapınız. Sorunların çözümü için, Yargı'ya gittiğinizde bu sözleşmenin çok yararını göreceksiniz. Bana çok yararı oldu. Uyarmak istedim. Saygılarımla.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  7

  Ynt: Taşeron Sözleşmesi

  Sayın Sezer'in söylediklerine aynen katılmakla birlikte ilave birşey söylemeyi istiyorum. İlişiksizlik belgesi alımında alternatif iki yol bulunmakta.
  1- Kurum tarafında yapılan ön değerlendirmede iş için gerekli asgari işçilik bildirilmişse ilişiksizlik belgesi hemen alınabilir. Eğer değerlendirmede eksik bildirim sözkonusu ise kurum müteahhite eksik bildirimden doğan prim farkını bildiren bir tebligat gönderir. Müteahhit firma bu tebligatla eksik bildirimi kabul eder ve doğan prim farkını tahakkuk ettirerek öder ve ilişiksizlik belgesini yine alır.Burdaki hesaplamalarda işe uygulanacak asgari işçilik oranı %25 eksitilerek uygulanır. İş öncesinde firmanın kendisi tarafından yapılacak değerlendirmede bu göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer müteahhit firma eksik bildirimi kabul etmezse vereceği bir itiraz dilekçesi ile dosyasının teftişe sevkini isteyebilir. Tabi bunu yaparken önemli iki kriter var; birincisi yapılacak itiraz uygulanan orana olabilir bu durumda oranın yeniden belirlenmesi için Ankara'ya SGK Genel Md.teki ilgili birime kurum eldeki verileri gönderir ve birebir o iş özelinde bir oran belirlenerek gelir fark bununla kapanırsa İLİŞİKSİZLİK belgesi yine alınabilir. İkincisi ve bi anlamda alternetif
  2- Eksik bildirimin işçilikli faturalardan kaynaklanması nedeni ile dosyanın teftişe sevkinin istenmesi durumudur. Bu durumda ilgili teftiş kurulu işi ilgilendiren dönemlerle ilgili incelemesini yapar. Asgari işçilik yönünden eksiklik varmı yokmu sorusuna cevap arar ve işçilikli faturalarla bu eksiklik kapanıyorsa kuruma göndereceği durumu bildirir raporla müteahhitin ilişiksizlik belgesini almasını sağlar. Burda önemli olan noktalardan birisi kurumda yapılan ön değerlendirmedeki %25 eksiltme hakkı teftiş kurulundaki incelemede ortadan kalkar. İnceleme sonucunda yine eksiklik söz konusu olursa kuruma gönderilen raporla prim farkının ödenmesi müteahhitten istenir. Ayrıca eksiklik olması nedeni ile kayıt geçersizliği idari para cezasıda kesilir. (Hoş bunada bi anlam verebilmiş değilim ama maalesefki bir tür cezalandırma. Teftiş kurulunu meşgul ettin cezası demek daha doğru olur) Çıkan prim farkı yine ödenir ve ilişiksizlik belgesi alınır.
  Burda bütün bu süreçten önce sizin vermeniz gereken karar bu işi teftiş ile mi, uzlaşma(kurumda yapılan ön değerlendirme %25 eksiltme ile) ile mi çözeceğinizin kararıdır. Çünkü bu taşeronlarınızın alt dosyadan mı yoksa kendi mevcut sabit dosyalarından mı primlerini ödeyecekler sorusunu gündeme getirir ve işin oluş şeklinin belirlenmesini sağlar. Bunun içinde işin daha sözleşmesi yapılırken sizin yapacağınız ön değerlendirmenin çok titiz yapılması gerekiyor. Bu kararı belirleyen başka önemli etkenlerde var. Mesela bazı devlet ihalelerinde işin durumuna göre işin şartnamesinde ''Bu işte alt yüklenici çalıştırılamaz veya iş alt yüklenicilere devredilemez'' ibaresi bulunmakta. Bu durumda alt taşeron dosyası açılması işi çok riskli olmakta. Çünkü işin sonunda ihale makamı ile SGK kurumu arasında yapılan yazışmalarda alt yüklenici çalışıtırılmışmıdır sorusu sorulmakta ve ihale makamı bu soruya çok net bir şekilde ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMAMIŞTIR cevabını vermektedir. Bunun neticesinde de alt yüklenicini sizin dosyanızdan ödemiş olduğu primler iptal edilmekte. Bu nedenle işin başında taşeronlarla yapılacak sözleşmelerde işi sabit dosyasında çalışan sabit personeli ile yapacağı yönünde bir ibare koydurulması yerinde olacaktır. Tabi bu sabit dosyanın işkolu kodunun da yapılacak işle uyumlu olması son derece önemlidir. Eğer sabit dosyası yok ise hemen sabit dosya açtırılması yerinde olacaktır. Tabi yeni açılacak bu dosyanın sadece sizin işiniz ile ilişkili (!) açılmış bir dosya olmaması gerekiyor ve bu açılışın içinde bulunduğu aydan sonraki aylarda size fatura kesilmiş olması da önemlidir. Bu dosyadan gösterilen personelin sayısınında az olmaması önemlidir. Müfettişin bu işin yapımında bu kadar personelle yapılabilirliliğine kanaat getirmesi gerekiyor. Burda da siz yine asgari işçilik oranlarına kıyasla işlem yapabilirsiniz. Eğer alt taşeron açılmasında bi sıkıntı yoksa o zamanda alt taşeronların hepsini asgar işçilik yönünde kendinize muhatap kılarsınız ve sözleşmelerine bu iş için gerekli asgari işçilik oranını muhakkak yazarsınız bu konuda da biraz oranı yukarıya doğru yazdırtmak sizin açınızdan olumlu olacaktır. Çünkü birebir sizin tarafınızdan yapılan kısımlarda kalabilecek açıklıkları bu şekilde minimuma düşürebilir veya kapatabilirsiniz.
  Arkadaşlar çok uzun oldu birazda karışık oldu sanırım ama umarım yararı olur...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
  Konu Sahibi tuna07 Forum Borçlar Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Ağustos.2014, 12:07
 2. İş sözleşmesi nedir ve iş sözleşmesi türleri nelerdir?
  Konu Sahibi acemismmm Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Şubat.2014, 10:04
 3. Taşeron Sözleşmesi Ve İşyeri Teslim Tutanağı
  Konu Sahibi merihs12 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 16.Nisan.2013, 11:22
 4. Taşeron Sözleşmesi Damga vergisi
  Konu Sahibi tarkaniz72 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 16.Kasım.2012, 15:14
 5. Taşeron Sözleşmesi Gerekli!
  Konu Sahibi serhat durmus Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Mart.2007, 21:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36