Prelevman (Levy) YAZDIR
Ortak Tarım Politikasının bir aracı olan prelevman, Topluluğa ithal edilen tarım ürünlerinin fiyatını eşik fiyatı seviyesine yükseltmek amacıyla uygulanan değişken oranlı bir vergidir. Dünya fiyatlarına göre değişiklik gösteren prelevman, gerek temel tarım ürünleri gerek işlenmiş tarım ürünlerine uygulanmaktadır. İşlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanan prelevman, değişken ve sabit olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır

bugün dış ticaret açığı sebebi ile piyasası ve maliyesi olumsuz olarak etkilenen ülkemizde bir çok üretici ihracatçı ab ile gümrük birliği anlaşması sebebi ile ab dışı ülkelerden olumsuz ithalata maruz kalındığını ve bunu engelleyemediklerini beyan etmektedirler.
bana göre ab mevzuatlarında olan ve müzakerelerde vergi başlığını açmış olan ülkemiz bu konuyu da dikkate alırsa engelleyemediği bu olumsuz ithalata bu sayede çekidüzen verebilir ve bütçe açığının bir kısmını da bu yolla finanse edebilir diye düşünüyorum. : :