Maliye önce vergi alıp sonra barışacakMaliye, ikinci varlık barışında daha temkinli hareket ediyor. Başvuruların 30 Eylül'de sona ereceği ikinci varlık barışına ilişkin tebliğ dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre parasını Maliye'ye bildirerek varlık barışından yararlanmak isteyenler, öncelikle vergisini ödemek zorunda kalacak. Maliye'nin bu şartı Ali Türkan gibi başvuru yapıp parasını getirmeyenlerin önüne geçmek için getirdiği belirtiliyor. İlk varlık barışında ise bunun tersi uygulanıyor, önce para beyan ediliyor daha sonra vergi ödeniyordu.
Maliye tebliğde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'a atıfta bulunarak "Beyanda bulunursanız vergisini ödemek zorundasınız, yoksa yasal takibe geçerim" mesajı verdi. Ayrıca ilk varlık barışında bildirimde bulunan ancak vergisini ödemeyenler de 30 Eylül'e kadar vergilerini "gecikme zammı"yla birlikte ödeyebilecek.

Ali Türkan örneği için 6183 vurgusu İlk varlık barışında Ali Türkan gibi bazı kişilerin yurtdışında parası olduğunu söylerek başvuru yapması ve parasını getirmemesi üzerine Maliye de önlemini aldı. Şimdi başvuranlar önce beyan edilen paranın vergisini ödemek zorunda olacak. Vergi vadesinde ödenmediği için varlık barışından yararlanamama durumu bile Maliye'yi verginin takibinden vazgeçirmeyecek. Bunun için tebliğe, "Tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmemesi nedeniyle mahsup imkânından yararlanılmaması durumu, vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı kanun uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmemektedir" ifadesi eklendi. Aslında zaten vergi ödenmediği için yasal takip 6183 sayılı amme alacaklarının nasıl tahsil edileceğine ilişkin yasaya göre yapılıyor. Ancak Maliye yetkilileri bu ifadeyi de özellikle tebliğe koyarak haberdar olmayan kişileri uyarmak istediklerini söylediler. İlk varlık barışında vergisini ödemeyenler de gecikme zammıyla ödeme yapabilecekler. Maliye burada gecikme cezasını almayacak.

Tanıtım atağı da başlatılıyor
Tebliğ de çıktığı için artık Maliye varlık barışının tanıtılması için harekete geçiyor. Önce geniş biçimde reklam vermek isteyen Maliye, maliyeti yüksek olunca daha çok TOBB, TÜRMOB'un dergileri ile THY'nin Sky Life dergisine reklam vermeyi tercih etti. İkinci varlık barışı için Maliye öncelikle sadece tanıtıma yönelik broşür hazırladı. Broşürde, bir hazine sandığının içinde para, altın, tapu ve anahtar figürleri kullanıldı. "Yepyeni bir başlangıç için: Varlık barışı" sloganını kullanan Maliye, "Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan varlıklarınızı beyan edin, hem vergisel avantajlardan yararlanın hem de ülke ekonomisine katkıda bulunun. Bildirim veya beyan süresi için son gün 30 Eylül 2009! Kaçırmayın" mesajına yer verdi. Bu broşür hem Türkçe hem de İngilizce hazırlandı. Ayrıca bir de 22 sayfalık bir broşür daha hazırlanıyor. Bu daha kapsamlı olacak ve örneklerle varlık barışından nasıl yararlanılacağı anlatılacak.
Ayrıca yurtiçinde yapılan toplantılardan ziyade televizyon ve radyo programlarına katılmanın daha avantajlı olduğu tespit edildi. Yurtdışı tanıtım programları için ise biraz beklenecek. Çünkü başvuruların genellikle son haftalarda hatta günlerde yoğunlaştığı belirtildi. Bunun için Almanya, Belçika ve Rusya gibi ülkelere eylül ayının başlarından itibaren gidilmesi planlanıyor.

İLK VARLIK BARIŞÇILAR, REDDEDİLEN KDV İADESİ İÇİN BAŞVURU YAPABİLECEK
İkinci varlık barışında; haksız KDV iadesinden kaynaklanan tarhiyatlar yani naylon fatura kullanımı nedeniyle Maliye'nin ret kararı verdiği iade başvuruları da kapsama alındı. Ancak bu yararlanma, denetimden kaynaklanan cezayı etkilemeyecek.
Mükelleflerin cezai sorumluluktan dolayı bu imkânı kullanmayı çok tercih etmeyeceği konuşuluyor. Maliye yaşanabilecek bu durumu bir örnekle de açıkladı:
* Z şirketi 1 Ekim 2008 tarihinde sahip olduğu 400 bin TL karşılığı dövizi, 2 Mart 2009 tarihinde bankaya bildirdi ve ilk varlık barışını Türkiye'ye getirdi.
* Aynı şirket 1 Haziran 2009 tarihinde özkaynakları arasında olmayan 200 bin TL'yi ikinci varlık barışı çerçevesinde 30 Eylül 2009'da beyan etti.
* Şirketin 2005 yılına ilişkin olarak 300 bin TL'lik gider faturasının gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilmiş ve 54 bin TL'lik KDV tutarı reddedilmişti.
* Şirket, 300 bin TL'lik reddedilen KDV'ye esas tutarı; daha sonra bildirilen (1 Haziran 2009'da) 200 bin TL'den mahsup edebilecek.
* Kalan 100 bin TL'lik matrahın vergisi de yüzde 18 üzerinden hesaplanacak ve 18 bin TL vergi mükelleften alınacak.
* İlk varlık barışında bildirilen 400 bin TL'lik tutar ise 1 Ocak 2008'den önceki dönemlere ilişkin incelemelerde bulunan gelir, kurumlar ve KDV matrah farklarından mahsup edilebilecek.

Referans/13.08.2009