Varlık barışında sorun yine çözümlenmedi


İkinci ?Varlık Barışı? uygulamasına ilişkin esasları açıklayan Tebliğ, dünkü Resmi Gazete?de yayımlandı.

Yayımlanan tebliğde, daha önce Varlık Barışı beyanında bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, ?indirimi reddedilen KDV ile ilgili avantaj? için tekrar beyan öneriliyor. 2008 yılı ile ilgili olarak daha önce yazdığımız ?vergi incelemesi? sorununa da (tebliğ ile yasa değiştirilemeyeceği için) çözüm getirilmiyor.

SORUN NEYDİ?

Okurlarımız hatırlayacaktır, 4 Ağustos 2009 tarihinde yayımlanan ?Nur topu gibi değil, sakat bir varlık barışı doğdu? başlıklı yazımızda, 13 Kasım 2008 Tarih ve 5811 sayılı ilk yasadaki ciddi hata ve eksikliklere dikkat çekmiş ve özetle şöyle demiştik.

?Varlık Barışı Yasası ile vatandaşlara ve şirketlere deniliyor ki;

?Yurtdışındaki dövizlerinizi 30 Eylül 2009?a kadar beyan edin. Beyan ettiğiniz tarihi izleyen ayın sonuna kadar da dövizini getirin ve yüzde 2 vergisini ödeyin. Getirdiğiniz para nedeniyle 2004-2007 dönemi için herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacak.?

Peki... 2008 yılı ne olacak?

Birinci Varlık Barışı Yasası ve açıklamalara güvenip, 2009 yılının Şubat ya da Mart ayında yurt dışındaki dövizlerini Türkiye?ye getiren vatandaşlar da şirketler de getirdikleri dövizin, 2008 yılı gelirlerini Türkiye?de beyan etmedikleri için, vergi ve cezaya muhatap olabilecekler.

Nedenine gelince... Varlık Barışı Yasası ile 2004-2007 yıllarına ilişkin vergi incelemesi yapılmayacağı taahhüt edildi. 2008?le ilgili bir taahhüt yoktu.

Vergide zamanaşımı süresi de 5 yıldı!..

Yukarıdaki sevimsiz olayın ikinci yasa ile düzeltilmesi bekleniyordu.

Sonunda, beklenen yasa çıktı ve yurtdışındaki dövizlerin Türkiye?ye getirilmesi için 30 Eylül 2009?a kadar beyan süresi tanındı ama 2008 yılının incelenmeyeceği yasaya yine dahil edilmedi...?

Dün yayınlanan Tebliğ?de bu konuda bir çözüm üretilmedi. Zaten tebliğle sorunun çözülmesi de mümkün değil. Acilen bir yasa çıkartılıp, vergi incelemesi yapılmayacak yıllara 2008 yılının da dahil edilmesi gerekiyordu.

Bu da, geçici iş ilişkisine ilişkin düzenleme ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen ve önceki gün görüşülen 5920 sayılı yasaya eklenebilirdi. Ama bu yapılmadı.

KDV SORUNU DA ÇÖZÜLMEDİ

İlk varlık barışı kapsamında bildirim veya beyanda bulunanların, indirimi reddedilen KDV ile ilgili olarak mahsup imkanından yararlanıp yaralanamayacaklarına ilişkin sorun da Tebliğ ile çözülmedi.

Tebliğe göre, ilk varlık barışı kapsamında yapılan bildirim veya beyanlar hakkında mahsup uygulaması gelir, kurumlar ve KDV yönünden tespit edilen matrah farklarıyla sınırlı olacak. İndirimi reddedilen KDV?ye ilişkin vergi farkları, matrah farkına ilişkin mahsup kapsamında değerlendirilmeyecek.

İndirimi reddedilen KDV?ye ilişkin matrahtan, 10.07.2009 tarihinden sonra, yani ikinci varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilebilecek.

İlk varlık barışı kapsamında bildirim ve bayanda bulunanlar ise süre uzatımı çerçevesinde yeni bir bildirim veya beyanda bulunmaları halinde, yeni beyan edilen tutarların, indirimi reddedilen KDV?ye ilişkin matrahtan mahsubu söz konusu olabilecek.


Şükrü KIZILOT