AKLINIZDA BULUNSUN

Damga Vergisi defteri
Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan mükelleflerin, Damga Vergisi defteri tutması ve bu defteri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmesi gerekiyor. Söz konusu defterin tasdikinin zamanında yapılmaması durumunda, mükellef adına VUK hükümleri uyarınca ceza kesiliyor.

Metin Taş-Sezgin Özcan