bir müşteri 2004-2005 yılları için denetime girmiş denetim elamanı 3 yıldan beri denetimi tamamlamayıp görev yeri değiştiğinden dolayı müklefe defter belgelerini teslim etmiş ama emanet amacıyla bu mükkefte fiili inceleme sonuçlanıp incelem tutanağı düzenlenmediği için varlık barışından faydana bileceği söylenmiş ve bundan dolayı mükellef 50.000 TL varlık barışı beyannamesi vermiş Eylül ayında ödemesi Ekim sonu 5811 sayılı kanunun 1 nolu genel tebliğinin 5.2 Vergi incelemeleri ile ilgili olarak mükellefler nezdinde; işe başlama tutanağının düzenlenmesi, vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin davet edilmesi, yasal defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması veya matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da yasal defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması durumunda, vergi incelemesine başlanıldığı kabul edilecektir..denilmekte dir bu maddenedn dolayı mükkelefin varlık barışından faydalanamayacaktır. Verilen bu varlık barışı beyannamesi iptal edilebilirmi yoksa mükellef bu 2,500 TL ödeyecekmi veya izitari kayıt dilekcesi vermesimi lazım nasıl bir yol izlemesi gerekir