Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının bilanço üzerinde oluşan geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi mümkün mü?

Bildiğim kadarıyla bu zararlar düzeltme sonucu oluşan sermaye olumlu farkı ve sermaye yedeklerine ait farklardan mahsup edilebilmektedir. Ancak bu farkların yeterli olmaması durumunda bilançoda bir dahaki düzeltmeye kadar beklemeli mi?. Geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi sırasında. Dağıtıldığında üzerinden stopaj kesintisi yapılması gereken bir tutarı ortadan kaldırmış olmakla vergi kaybından söz edilebilir mi?

Belki bir kaç soru oldu ve şimdiden katılımda bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Saygılar