kamu alacaklarının tek elden takibi daha iyi ve etkin olmaz mı?örneğin tümü ile kamunun hissedarı olduğu bir varlık yönetim şirketi kurulsa ve tüm alacaklar bu şirkete devir olsa ve bu şirket eliyle takibi yapılsa ve bu konuda uzmanlaşsa ve hatta kamu alacağının ödenmesi konusunda borçluya ne tür kolaylıklar sağlanabileceği ve hatta kredilendirilmesi (kamu bankaları yolu ile olursa daha iyi olur) sağlansa vb çok daha iyi ve etkin olur diye düşünüyorum çünkü bir çok kamu kurumunda birikmiş dosyalar ve sınırlı sayıda kadro ile verimsiz takip yapılmakata ve hatta çoğu zaman tartıştığımız gibi zamanaşımına gelmiş dosyalar işlem görebilmekte ancak bu durum aynı zamanda bütçeyi de olumsuz etkilemekte ama bu şekilde bir yapı oluşursa tabii ki öncelik esnafı bunaltmak zora sokmak değil kamunun alacağını teminata bağlamak yani garanti altına almak olmalı özellikle ehaciz uygulamasında tabii ki trafik ve tapu ile online bağlantıya öncelik verilmeli yoksa özellikle küçük esnafın çok cüzi nakitinin elinden alınması olumsuzluk yaratacaktır ama taşınmaz ve araçlar üzerine haciz etkili olur.. :