Yurtdışına verilen danışmanlık hizmetleri 3065 sayılı KDV Kanunun 1/1 maddesi ile ticari,sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler KDV'sine tabi bulunmaktadır..Aynı Kanunun 11/1-a maddesi ilede ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin Katma Değer Vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış bununla ilgili olarak 26 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin K bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır,

Bu tebliğide bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için ;

1-Hizmetin Türkiyede yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması
2-Fatura ve benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki bir müşteri adına düzenlenmesi
3-Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiyeye getirilmesi
4-Hizmetten yurtdışında yararlanılması

şeklinde açıklamıştır.Bu maddeleri göz önünde tutarsak yurtdışındaki müşterinin araştırma ve danışmanlık hizmetlerinden yurtiçinde faydalanıldığı zaman yapılan işlemler Katma Değer Vergisine tabi olacaktır.Bü tür işlemlerde düzenlenecek faturalarda KDV2si hesaplanıp ilgili dönem beyannamesine intikal ettirilecektir.

Örnek:Efe Turizm Şirketi yurtdışındaki bir tur firmasına danışmanlık hizmeti vermektedir.Ancak vermiş olduğu bu danışmanlık hizmetinden yurtdışındaki firma Türkiyede yararlanacaktır.Tur firması bu hizmet için 20.000 tl fatura kesmiştir.


____________________________/_______________________________

120-Alıcılar 23.600


600-Yurtiçi satışlar 20.000

391-Hes.Kdv 3.600

___________________________/________________________________________ferhat


Kaynak:Vergi ve muh.uyg.