Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların bazıları yurt dışınada hizmet vermektedir.ancak verilen hizmet internet üzerinden olduğundan dolayı bazı vergisel tereddütleride beraberinde getirmiştir.oysa önemli olan hizmtin ne şekilde verildiği değil o hizmetin verilmiş olup olmadığının tevsik edici belgeler yardımıylada tespitidir.Bundan dolayı öncelikli olarak hizmetin nasıl verildiği değil yapılan işin bir hizmet olup olmadığının taspitidir. 26 seri nolu KDV genel tebliğinin Hizmet ihracatı başlıklı bölümünde yer alan şartların birlikte gerçekleşmesi halinde söz konusu hizmet hizmet ihracı olarak değerlendirilecektir.

1-Hizmetin Türkiyede yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması
2-Fatura ve benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki bir müşteri adına düzenlenmesi
3-Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiyeye getirilmesi
4-Hizmetten yurtdışında yararlanılması

Böylece yurtdışındaki müşteriler için internet üzerinden verilen sanal bilgi hizmetleri ihracat istisnası kapsamında değerlendirlir ve Katma Değer Vergisinden istisnadır


Örnek: Aytaç Bilgisayar Dan.Tic.yurtdışındaki bir firmaya internet üzerinden danışmanlık hizmeti vermiş ve 20.000.-tl fatura kesmiştir
___________________________________/______________________________________

120-alıcılar 20.000


601-Yurtdışı Satış 20.000

___________________________________/____________________________________


ferhat

Kaynak :Mun.Vergi Uyg.