Merkezi serbest bölgede olan anonim ve limited şirketlerinde 06.02.2004 tarihinden itibaren dağıtacakları kazançları stopaja tabi olacaktır.Çünkü adı geçen şirketlerin kazançlarının dağıtımında anılan tarihten önce yada sonra ruhsat almış olmasının veya imalatçı olup olmamasının hiç bir önemi yoktur.
06.02.2004 tarihinden önce kurulmuş merkezi serbest bölgede olan şirketlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesi aşağıdaki örnekteki gib olacaktır.

ÖRNEK:Merkezi Tuzla Serb.Bölgede faaliyet gösteren Batık Dış Tic.Ltd.Şti 2009 yılında 404.698.46.tl ticari kazanç elde etmiştir. 31.12.2009 tarihi itibariyle elde edilen kar 31.03.2010 tarihinde %60 hissesi olan Recep İvedik ile %40 hissesi olan Arzu Işık arasında hisseleri oranında dağıtılmıştır.(Ortaklara ait Gelir Vergisi Beyannamesi 2010
yılı gelir vergisi dilimlerine göre hesaplanmıştır.)


31.12.2009 Yılı Gelir Tablosu
______________________


BRÜT SATIŞLAR 2.158.506.68

Yurtdışı Satışlar : 2.158.506,68

NET SATIŞLAR 2.158.506.68

SATIŞLARIN MALİYETİ 1.717.463.35

Satılan Tic.Mallar Maliyeti 1.717.463,35

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 441.043.33

FAALİYET GİDERLERİ 34.751.68

Pazarlama sat.ve Dağ.Gid. 24.361,17
Genel Yönetim Giderleri 10.390,51

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 406.291.65

DİĞ.FAAL.OLG.GİD.VE ZARARLAR 1.593.20

Komisyon Giderleri 346.87
Kambiyo Zararları 1.246.32

OLAGAN KAR VEYA ZARAR 404.698.46

DÖNEM KARI 404.698.46


Sözkonusu şirket 06.02.2004 tarihinden önce kurulduğu için KURUMLAR VERGİ'sinden İSTİSNADIR.Dolayısıyla Kurumlar Vergisi hesaplanmamışyır.(Yedek Akçelerin Hesaplanması gözardı edilmiştir.)

Dönem Karı 404.698.46

Kurumlar Vergisi 0.00

Kalan Net Kar 404.698.46 (Ortaklara hisseleri oranında karın tamamı dağıtılacaktır)

Kurumlar Vergisi Stopajı %15 60.704.77

Kurum Stopajı Sonrası Kalan Net Kar 343.993.69

Kurum Stopajı Ortakları Payı

Recep İvedik (%60) hissesine isabet eden Stopaj 36.422.86

Arzu Işık (%40) hissesine isabet eden Stopaj 24.281.91


BEYAN TABLOSU
_____________


ORTAĞIN ADI HİSSE ORANI KURUM STOPAJ SONRASI 1/2 BEYAN HES.G.V KURUM STOPAJ İADE ED.G.V

Recep İvedik %60 206.396.21 103.198.11 31.309.34 36.422.86 5.113.52

Arzu Işık %40 137.597.48 68.798.74 19.269.56 24.281.91 5.012.35


Şirket karları ortakların hisseleri oranında 31.03.20102da ortaklarına dağıtılmış olup ortaklara ait gelir vergisi beyannamesi 2010 yılı gelir vergisi dilimine göre hesaplanmıştır


FERHAT


Kaynak:Muh.Uyg.reh.