21 Şubat 2011Dr.Mehmet Ali AKTAŞ
Yeminli Mali Müşavir
drmaktas@gmail.com

VERGİ VE SİGORTA BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

(EXCEL HESAPLAMA TABLOSU)

Giriş

Torba yasa olarak bilinen ve 13 Şubat 2011 tarihinde TBMM?nde kabul edilen ?6111 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN? dahilinde yer alan matrah artırımı, stok beyanları ile birlikte kasa ve ortaklar cari hesabı boyutunu özet olarak 17.02.2010 tarihli yazımızda[1] işlenmiştir.

Söz konusu yasa; vergi idaresi ve sosyal güvenlik kurumu ile birlikte diğer bir çok kurumun alacakları hakkında önemli hükümler içermektedir.

Çalışmamızda öncelikle vergi ve sosyal güvenlik kurumu alacakları üzerinde durulacak olup diğer kurumlarla bağlantılı işlemler göz ardı edilecektir.
Excel tablosu işinize yarar arkadaşlar.
Kolay gelsin.