kamu işçi maaş

Konu: Yapılandırma İçin 2 Mayıs Son

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  Yapılandırma İçin 2 Mayıs Son

  Yapılandırma İçin 2 Mayıs Son

  ANKARA - Maliye Bakanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun uygulama esaslarını belirledi.

  Yapılandırma için 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar mutlaka yazılı başvuru gerekecek, ilk taksit de 31 Mayıs 2011 akşamına kadar yatırılacak.
  Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırmanın ikincil mevzuatı kapsamında Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların ne şekilde yapılandırılacağı konusunda bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.
  Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan 142 sayfalık Tebliğ Taslağında, hangi kamu alacağının ne şekilde yapılandırılacağı, vatandaşların da hangi prosedürlere uyacağı örneklerle anlatılıyor.

  KAPSAMA KİMLER GİRİYOR?
  Taslağa göre, Kanun kapsamına Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile belediyelerin su ve kanalizasyon idareleri giriyor.
  Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Aralık/2010 olan ya da öncesine rastlayan dönemler için yapılandırmadan yararlanılırken, dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayına rastlamakla birlikte beyanname verme süresinin son günü Ocak/2011'e sarkanlar kapsam dışında bulunuyor.
  Bu çerçevede, 1-15 Aralık 2010 vergilendirme dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTV'de yapılandırma yapılabilecek. Ancak 16-31 Aralık vergilendirme döneminde bitim tarihi Aralık/2010 olmakla birlikte, beyanname verme süresi Ocak ayına uzadığından bu dönem, yeniden yapılandırmaya dahil olmayacak.
  Aynı şekilde 1-15 Aralık 2010 tarihleri arasında noterler tarafından tahsil edilen noter harçları kapsama girecek, 16-31 Aralık 2010 dönemi kapsam dışı kalacak.
  Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetlerde de Kasım/2010 ve önceki dönemler yapılandırmadan yararlanacak, Aralık/2010 dönemi yapılandırmaya tabi olamayacak.
  Ücretlilerde vergi indirimi ve asgari geçim indiriminde de, 31 Aralık 2010 tarihi esas alınacak, borçların aylık ya da 3 aylık vergilendirme dönemlerine göre kapsama girip girmediği tespit edilecek.
  Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) de yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların vergisinin 1 ay içinde ödenmesi gerektiği dikkate alınacak ve ödeme süresinin son günü 31 Aralık 2010 tarihine kadar olanlar kapsama girecek, bu tarihten sonra olanlar kapsam dışında bulunacak.
  Yapılandırılan MTV'de fenni muayene yaptırılabilecek ancak satış için taksitlendirilen borcun tamamı ödenecek.

  İDARİ PARA CEZALARI
  İdari para cezalarında da Askerlik, Karayolları, Milletvekili Seçimi, Karayolları Trafik, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması, Karayolları Taşıma ve Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerine göre verilen idari para cezaları yapılandırmaya tabi tutulacak.
  Para cezalarında 31 Aralık 2010 tarihinden önce verilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olanlar kapsama girecek. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinden önce verilmekle birlikte Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları yapılandırmaya konu edilemeyecek.

  BELEDİYE ALACAKLARI
  Belediyelerde örneğin Kasım/2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi kapsama girecek, Aralık 2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin Ocak/2011'de verilmesi gerektiğinden kapsam dışı olacak. Aynı şekilde Kasım/2010 dönemine ait haberleşme vergisi yeniden yapılandırılabilecek, Aralık/2010 dönemine ait vergi ise yapılandırılmayacak.

  BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
  Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine bağlı olan ve kapsama giren alacakları yeniden yapılandırma çerçevesinde ödemek isteyen borçlular, 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvuruda bulunacak.
  Başvuruda, Maliye Bakanlığınca düzenlenmiş olan ya da idarelerin bu örneğe uygun hazırlayacakları dilekçeler kullanılacak.
  Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanmak istemeleri halinde de, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekecek.
  Borçlular, toplam borçları için yapılandırmaya gidebilecekleri gibi, sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabilecek. Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerinin her bir taşıt itibariyle hesaplanacak toplam borç tutarı için başvurmaları zorunlu olacak.
  Kanun hükmünden faydalanacakların tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecek.

  ALACAK TUTARININ TESPİTİ
  Kapsama giren vergi asıllarına vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine aylık değişim oranları esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak yapılandırılan alacak bulunacak.
  Bu durumda 26 Ocak 2010 vadeli bir verginin ödenmemiş olması halinde, yapılandırma sonrası vergi aslına yüzde 23,1043'lük gecikme zammı yerine, yüzde 10,8723'lük TEFE/ÜFE tutarı eklenecek. Uygulamayla 26 Ocak 2008 vadeli 2 bin 500 liralık bir kamu alacağına 2 bin 50 liralık bir gecikme zammı yerine 619 liralık TEFE/ÜFE tutarı eklenecek.

  ÖDEME SÜRESİ
  Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. İlk taksidin ödeme süresi de, 31 Mayıs 2011 mesai saati bitiminde sona erecek.
  Borçlular isterlerse 6, 9 ve 12 eşit taksit seçeneklerini de seçebilecek.

  EMLAK VERGİSİ
  Emlak vergisinde de yapılandırma isteyen mükellefler de, başvuru dilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi bildirimlerini 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere verecek.
  2010 ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde bulunmayan ya da bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara TEFE/ÜFE tutarının eklenmesi gerekecek.


  A.A. (Türkan Al)


 2. #2
  gamze_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gamze_ Guest

  Ynt: Yapılandırma İçin 2 Mayıs Son

  İyi akşamlar,

  Naylon fatura düzenleyipte açılan dava sonucunda vergi cezası kesinleşen şirket bu aftan faydalanabiliyor mu?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  46

  Ynt: Yapılandırma İçin 2 Mayıs Son

  6111 Sayılı Kanundan alıntı:

  213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki ?defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler?, bu Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci madde hükümlerinden yararlanamazlar.

  6.7.8. madde Matrah arttırımıdır.Vergi ve buna bağlı cezaların affından yararlanamaz diye bir madde yok.

 4. #4
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.049

  Ynt: Yapılandırma İçin 2 Mayıs Son

  Merhaba;

  Ana sayfadaki YMM Mehmet Ali AKTAŞ'a ait yazının 6.sayfasına bakmanızı öneririm.

  Bu arada tablo halini buraya koyamadığım bir çalışmanın ilgili sayfası aşağıdadır.

  KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

  Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış veya Dava Süresi Henüz Geçmemiş olan ikmalen, re?sen veya idarece yapılmış vergi/gümrük vergisi tarhiyatları

  TAHSİL EDİLECEK TUTAR

  Vergi Aslının %50?si+TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz

  VAZGEÇİLEN TUTAR

  Vergi Aslının %50?si,vergi cezaları ile fer?i amme alacaklarının tamamı (vergi aslına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı)

  NOT :
  Yazıyı göndereceğim sırada gelen mesajda düzenleyenler denilmektedir.Sorulan soru ise kullananlar içindir.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  gamze_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gamze_ Guest

  Ynt: Yapılandırma İçin 2 Mayıs Son

  Abdullah Bey;

  Düzenleyenler için sormuştum yanlış yazmışım fakat mesajı düzelttim dediğiniz yazıyı okuyacağım takıldığım birşey olursa tekrar sorarım, çok teşekkür ederim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 19 Mayıs Çalışması
  Konu Sahibi pascal Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 18.Mayıs.2017, 15:27
 2. 19 Mayıs Tatili Hk.
  Konu Sahibi cengizhantunga Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 08.Haziran.2016, 11:26
 3. Mayıs ayı puantajı
  Konu Sahibi burcuboz Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Mayıs.2012, 18:58
 4. 1 Mayıs
  Konu Sahibi telzimba Forum Konu Dışı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 01.Mayıs.2010, 22:32
 5. Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Haziran.2008, 11:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36