Kapsam ve tanımlar
MADDE 1-
.............. c bendinden bir alıntı

" ....3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu..........."

e bendinden bir alıntı

" e) İl özel idarelerinin, idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan, asli ve fer?i amme alacakları,


arkadaşlar burada bir çelişki yokmu benmi yanlış anlıyorum?