b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (34,50 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (46,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri (22,85 TL)

bd) Muhtasar beyannameler (22,85 TL)