kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By koraykarakaya

Konu: Damga Vergisi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2012
  Mesajlar
  194

  Damga Vergisi

  Selamlar,

  Ana bir sözleşmeye ek bir sözleşme yapılıyor.

  Ek sözleşmedeki hükümlerden bir matrah bulabilmek mümkün olmadığı takdirde, fakat sözleşmenin yasallık kazanması için Maktu bir rakam üzerinden ödeme yapılması doğru olurmu ?

  İkinci durumda Sözleşmemizin üzerinde sadece ceza şartları mevcut.

  x durumda 10 lira
  y durumda 5 lira şeklinde.

  fakat bu cezalar hiç gerçekleşmeyebilir, hatta bu koşullar iptal de edilebilir sözleşme şartları gereği ek bir sözleşmede yer alıyor.

  gerçekleşmesi olasılığa bağlı, raslantısal bir durumda bu koşullar için damga vergisini nasıl hesaplarız.


  teşekkür ediyorum.


 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117
  Sözleşmeler imzalandığı anda yasallık kazanır zaten, Damga Vergisi sadece sözleşmeden doğan bir yükümlülüktür.
  Damga vergisinin olmaması onun yasallığına engel değildir.

  Sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi karşılığı ödenen ücret üzerinden Damga Vergisi ödenir, olması ihtimal ve olasılıklar üzerine kurulu bir ceza tutarından damga vergisi hesaplanmaz.

 3. #3
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Alıntı ZİNDAN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sözleşmeler imzalandığı anda yasallık kazanır zaten, Damga Vergisi sadece sözleşmeden doğan bir yükümlülüktür.
  Damga vergisinin olmaması onun yasallığına engel değildir.

  Sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi karşılığı ödenen ücret üzerinden Damga Vergisi ödenir, olması ihtimal ve olasılıklar üzerine kurulu bir ceza tutarından damga vergisi hesaplanmaz.
  Sayın Zindan bu görüşünüze kesinlikle katılmıyorum. Zira damga vergisinde vergiyi doğuran olay kağıdın düzenlenip imzalanmasıdır, kağıt bir kez imzalandıktan sonra bundan geri dönüş yoktur. Önemli olan matrahın belirlenmesi ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan cezai şartın matraha dahil edilip edilmeyeceğidir. Bu soruya cevap bulabilmek için öncelikle DVK md.10'a bakalım.

  "Damga Vergisi nispi veya maktu olarak alınır.


  Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esastır.

  Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder."

  Cezai şart hiç bir zaman gerçekleşmese bile vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği anda kağıt tarafından ihtiva edilmektedir. Dolayısı ile cezai şartlar damga vergisi matrahına dahil edilmelidir. Bu konuda Gelir İdaresinin görüşü de aynı istikamettedir.

  Hemen belirtmek isterim ki, özelgeler böyle söylediği için cezai şartın damga vergisi matrahına dahil edilmesi gerektiği görüşünde değilim, 488 sayılı Kanun böyle söylediği için bu görüşü savunuyorum.


  "Sayı :B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-293 08/03/2012

  Konu : Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine

  Ek Olarak Düzenlenen Ccezai Şartlar içeren Sözleşmenin

  Damga Vergisi hk.

  İlgi : 17.03.2010 tarih ve 18453 sayılı özelge talep formu

  İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, 12.11.1996 tarihli "Düzenlenme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi"ne ek olarak düzenleneceği belirtilen ve bir örneği ekte gönderilen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi tutulacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; hükümlerine yer verilmiştir.

  Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

  35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası'nca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

  İlgide kayıtlı özelge talep formu eki sözleşmenin incelenmesinden, söz konusu sözleşmenin 12/11/1996 tarihli ve 33619 yevmiye numaralı sözleşmeye ek olarak düzenlendiği, inşaatların çok uzun süreden beri bitirilmemesinden kaynaklanan problemleri aşmak amacıyla Kooperatifiniz tarafından bankadan kredi kullanılacağı, kredi işlemi tamamlandıktan 1 ay sonra inşaatta herhangi bir ilerleme olmadığı takdirde, arsa sahiplerinin durumu tespit ettirerek, Kooperatifinizden her ay için daire başına 300 EURO cezai şart isteyebilecekleri, inşaatı bitirme süresinin kredi çekilme tarihinden itibaren 18 ay olduğu ve bu sürede haklı sebepler olmaksızın inşaatların bitirilememesi durumunda uzayan her ay için arsa sahiplerine Kooperatifiniz tarafından ödenecek cezai şarttan hariç olmak üzere ayrıca arsa sahiplerine her ay için 10.000 EURO cezai şart ödeneceği hususlarının belirlendiği anlaşılmıştır.

  Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formu eki sözleşmede, Kooperatifiniz tarafından inşaatta herhangi bir ilerleme olmadığı taktirde daire başına ödeneceği belirtilen 300 EURO cezai şart tutarının daire sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar ile arsa sahiplerine ödenecek cezai şarttan hariç olmak üzere ayrıca inşaatın bitmemesi halinde arsa sahiplerine her ay için ödeneceği belirtilen 10.000 EURO cezai şart olmak üzere birbirinden bağımsız, ayrı ayrı talep edilebilir nitelikte iki cezai şarta yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu sözleşmenin her iki cezai şartın toplamı suretiyle bulunacak tutarın, kağıdın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuru ile çarpılmasıyla bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."

  "T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

  Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1493-223 20/02/2012

  Konu : Cezai şart içeren kira sözleşmesinin damga vergisi hk.  ....  İlgi : ... tarihli ve ... evrak kayıt sayılı dilekçeniz  İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, ... Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ... Emlak Müdürlüğü ile ... Ltd. Şti. arasında düzenlenen ve Noterliğinize onaya gönderilen 16/9/2010 tarihli kira sözleşmesinin cezai şart tutarını da içerdiği belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisi matrahı ve uygulanacak oran hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

  Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, hükme bağlanmıştır.

  Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "/- Ahitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/2 fıkrasında ise kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

  İlgide kayıtlı yazı ekindeki ... Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ... Emlak Müdürlüğü ile ... Ltd. Şti. arasında 16/9/2010 tarihinde 1 (bir) yıl için 380.500,00 TL bedel üzerinden imzalanan sözleşmenin incelenmesinden, 11 inci maddesinde, kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (kira bedellerinin/taksitlerinin zamanında ödenmemesi) veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedileceği, kesin teminatı gelir kaydedilerek cari yıl kira bedelinin tazminat olarak tahsil edileceği; 17 nci maddesinde, kira şartnamesinin bu sözleşmenin eki olduğu; kira şartnamesinin 6 ncı maddesinde de, bir yıllık ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınacağı hususlarının düzenlendiği anlaşılmıştır.

  Buna göre, ... Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ... Emlak Müdürlüğü ile .... Ltd. Şti. arasında düzenlenen ve Noterliğinize onaya gönderilen 16/9/2010 tarihli kira sözleşmesinin, 11 inci maddesinde belirlenen cezai şarta ilişkin tutar üzerinden, 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."

  "T.C.

  KARABÜK VALİLİĞİ

  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı


  B.07.4.DEF.0.78.10.00-2010-DV-6

  14/10/2011

  Konu

  :

  Sözleşmedeki teminat üzerinden alınan damga vergisi

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile ... arasında yetkili servis sözleşmesi yapıldığı, yapılan sözleşmenin ilgili markanın hizmet standardını, karşılıklı hak ve yükümlülükleri ve bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında uygulanacak yöntemleri belirleyen çerçeve sözleşmesi olduğu, belli bir parayı ihtiva etmediği ve sözleşmede cezai şart ve borç teminat mektubu tutarlarının yer aldığı belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

  Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı hükümleri yer almaktadır.

  Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

  ... . ile aranızda imzalanan 03/09/2010 tarihli " ... Yetkili Servis Sözleşmesi"nin incelenmesinden, yapılan sözleşmenin ilgili markanın hizmet standardını, karşılıklı hak ve yükümlülükleri ve bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında uygulanacak yöntemleri belirleyen çerçeve sözleşmesi olduğu, 17.1 inci maddesinde yetkili servisin bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ya da ihlal etmesi nedeni ile yetkili satıcı, sözleşmeyi feshettiği veya kendisi gerekçesiz olarak süresinden önce feshettiği takdirde, 500,00 TL veya bilahare yetkili satıcının duyurular ile belirleyeceği miktarda cezai şart ödemeyi veya bu bedelin bu amaçla verilen teminat mektuplarından veya diğer teminatlardan tahsilini kabul ve taahhüt edeceği; 17.2 nci maddesinde yetkili servisin sözleşmenin uygulanması sırasında veya tasfiye sonucuna kadar yetkili satıcıya karşı doğabilecek her türlü borcun teminatı için 200.000,00 TL'lik ve bilahare yetkili satıcı tarafından belirlenip talep edilecek miktarda süresiz teminat mektubunu şirkete tevdi etmeyi kabul ve taahhüt ettiği anlaşılmaktadır.

  Buna göre, şirketiniz ile ... arasında düzenlenen " ... . Yetkili Servis Sözleşmesi"nin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren teminat mektubu verme taahhüdüne ilişkin 200.000,00 TL üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."

  "T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü  Sayı :B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-38-325 11/10/2011

  Konu : Cezai şarta ilişkin tutarı ihtiva eden sözleşmenin damga vergisi hk.

  ...  İlgi : ... tarihli özelge talebiniz  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; ... adresinde mukim ... A.Ş. ile aranızda düzenlenen "Akaryakıt İstasyonu İşletme Sözleşmesi"nin 02.08.2005 tarihinde 5 yıl süreli ve 2 nüsha olarak imzalandığı, söz konusu sözleşmenin bedel içermediği belirtilerek, bu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı ile damga vergisine tabi olması durumunda damga vergisi matrahının ne olacağı hususlarında özelge talep edildiği anlaşılmıştır.

  Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olduğu, 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, mahiyeti tayin edilmek istenilen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin (2005 yılı için) binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

  Diğer taraftan, 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, vergiye tabi kağıtlarda yazılı yabancı paraların Türk Lirasına çevrilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca saptanarak duyurulan döviz satış kurlarının esas alınacağı belirtilmiş olup, döviz cinsinden bedel ihtiva eden kağıtlara ait damga vergisinin, kağıdın düzenlendiği tarihte geçerli Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kurunun esas alınması suretiyle hesaplanması gerekmektedir.  ... A.Ş. ile aranızda 02.08.2005 tarihinde imzalanan "Akaryakıt İstasyonu İşletme Sözleşmesi"nin incelenmesinden, 1.1 inci maddesinde, işleticinin şirketten satın alacağı petrol ürünlerini ve şirketin öngöreceği diğer malları kendi nam ve hesabına iştigal etmek suretiyle satacağı bir servis satış istasyonu işletmeyi taahhüt ettiği; 1.3 üncü maddesinde, programa uyulmaması halinde işletici mutabık kalınan ceza-i şartı ödeyeceği, 27/1-b maddesinde ise, işleticiden uyulmayan her husus için 300.000 (Üçyüzbin) Amerikan Doları ceza-i şart talep edildiği anlaşılmıştır.

  Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu sözleşmenin her bir nüshasının, sözleşmede yer alan ceza-i şart tutarının kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası cari döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle bulunacak tutar üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü gereğince binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."

  "T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-602

  02/06/2011

  Konu

  :

  Damga Vergisi

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile ... Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında düzenlenen sözleşmenin 7 inci maddesinde sözleşme bedelinin 326.750 USD olarak belirlendiği, sözleşmenin "Cezai Şart" başlıklı 14 üncü maddesinde de bir yıl içinde kesilen toplam ceza miktarının ve ödenen tazminat miktarının sözleşme yıllık bedelinin %10'unu geçemeyeceği belirtilerek, sözleşme bedelinden ayrı olarak söz konusu cezai şart tutarının damga vergisi matrahının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

  Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işleminin de ayrıca vergiye tabi olacağı, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

  Diğer taraftan, 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisinin hesaplanacağı belirtilmektedir.

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince bir sözleşmede, sözleşme bedeli ile ceza-i şart taahhüdünün birlikte yer alması durumunda, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden damga vergisi hesaplanması gerekir.

  Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde söz konusu sözleşmenin, sözleşme bedeli olan en yüksek vergi alınmasını gerektiren 326.750 USD'nin kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuru ile çarpılmak suretiyle bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."
  Konu koraykarakaya tarafından (10.Temmuz.2013 Saat 01:39 ) değiştirilmiştir.
  demiral bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 4. #4
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı koraykarakaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Peki durumu açıklamaya çalışalım. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanuna göre kağıt düzenlenip imzalandığı anda vergiyi doğuran olay gerçekleşir, isterseniz ertesi gün iptal edin yine de hiç bir şey değişmez. İşin daha da kötü tarafı sözleşmeyi fesh etmek için düzenlenecek fesihname ayrıca damga vergisine tabidir. 488 sayılı Kanuna ekli bir sayılı tablonun I-A-5 maddesine göre. Maalesef damga vergisi böyle bir vergi işte. Sonradan sözleşmedeki edimleri kısmen ifa edilmesi bedelin düşürülmesi v.s damga vergisi matrahını hiç ama hiç etkilemiyor.
  İyi Günler.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2013
  Mesajlar
  50
  sayın önmuhasebeci sorunu cevabı damga vergisi kanunun 4 .maddesinde yazıyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Damga Vergisi Mükellefinin Kira Sözleşmesine Ait Damga Vergisi Tahakkuku
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 21
  Son Mesaj : 15.Ocak.2018, 23:26
 2. Sap Ve Damga Vergisi
  Konu Sahibi barisist Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Mart.2016, 17:01
 3. Damga Vergisi
  Konu Sahibi kafkasm Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Ocak.2009, 17:25
 4. Damga Vergisi
  Konu Sahibi BİROL KAYA Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Şubat.2007, 08:58
 5. Bilançoya Ait Damga Vergisinin Damga Vergisi Mükellefiyeti A
  Konu Sahibi muratsayar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Nisan.2006, 10:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36