Arkadaşlar
E beyanname programında yapılan değişiklikle damga vergisi satırı kaldırılmış tahakkukta otomatik çıkıyormuş.