Merhabalar,
Ölen, gayrimenkullerinden 1 tanesini vasiyetname ile mirasçılarından birine bırakmış.
Diğer mirasçılar, saklı payları zedelendiği için tenkis davası açmışlar.

Sorum burada başlıyor. Veraset ve intikal beyannamesi verilir iken söz konusu gayrimenkul beyannameye dahil edilecek midir?

Dahil edilecek ise dava açıldığından Kanun'un izin verdiği ölçülerde mi beyan edilecektir.

Yoksa dava sonuçlanınca mı ayrıca beyanname verilecektir.

Üstadların yardımlarını rica ediyorum.