Sevgili Formdaşlarım

Son günlerde meslektaşlarımızdan gelen yoğun sorulardan bir tanesi olan Müşteri çekleriyle yapılan ödeme müteselsil sorumluluğu ortadan kaldır mı? sorusu üzerine bu küçük bilgi notunu paylaşmak istedim.Umarım yardımcı olur.

En son yayımlanan Kdv uygulama Tebliği ilede konuyaçözüm getirmiş ve mal alışlarında tevsik sınırı genişletilmiştir. Bunlardan bir taneside Müşteri çekleriyle yapılan ödemelerdir.

Mal alışlarına yönelik ödemelerin müşterilerden alınan ve üzerinde ciro bulunan çeklerle yapılması durumunda, çeklerin Türk Ticaret Kanunu'nun 697. maddesi ve 1 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'ne uygun olarak düzenlenmesi, ayrıca söz konusu çeklerin şirketin kendi ödemelerinde kullanıldığının yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporunda izah veya tevsik edilmesi şartıyla, bu ödemelerin de 84 seri no.lu KDV Genel Tebliği'nin III/1.1. bölümü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.


ferhat