Ltd. iken A.Ş.'ye dönüşen firma tüm cari hesap sahiplerine yazı ile virman bildirimi yapsa bu durumda temlikname sayılıp binde 9,48 damga vergisi istenir mi?

iyi çalışmalar.