Şahıs mükellef değil ve bir kamyon alıyor
Bu şahıs ticari iş yapmamaktadır (Yatırım amaçlı alacağı olan birinde borcuna karşılık kamyonu üzerine alıyor)
1- Şahıs kamyonu üzerine aldı diye mecburen mükellefiyet açmak zorundamıdır? Hiçbir ticari işlemi olmasa dahi
2- Şahıs aldığı kamyonu bir firmaya kiraya verse aylık olarak firma gider pusulası düzenlese şahıs mükellefiyet açmasına gerek varmıdır?
Teşekkürler