Amme Alcaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Mük. 35. (Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu) maddesine, 4/6/2008 tarih ve 5766 sayılı Kanun'un 4. mad. eklenen 5. ve 6. fıkralarını Anayasa Mahkemesi 19/03/2015 tarihli kararı ile iptal etti.