3213 sayılı kanunun 1'(a) grubu madenler ihalelerden elde edilen kira gelirlerini kim tahsil edecek.
Gelir idaresinin 2015/4 tahsilat iç genelgesinde genel bütçe geliri olmayan kira gelirlerinin 6183 kapsamında olmadığından tahsil edilemeyeceği, muhasebe müdürlükleri vadesi geçtiği için kendilerinin tahsil edemeyeceğini belirtiyor YİKOB bu geliri nasıl tahsil edecek.?