Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmamız Leasingle yazılım alışı yapılmak isteniyor.
Bu yazılım ar ge projelerinde kullanılacaktır. Amortismana tabi tutulacak mı?
Leasingle alış yapılması avantajlı mıdır?


Teşekkürler