08.07.2006 tarihinde 26222 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 5535 sayılı kanunun 8.maddesine göre özel bina inşaatı işyerlerinde çalışan işçiler ile apartman kapıcılarına düzenlenen ücret bordrolarında kesilen damga vergisi kalktı.