Alo maliye sitesi birinci sayfasındaki “Bunları biliyor muyuz” başlıklı açıklamalarda gördüğüm bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum:

Yazıda bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi, esasen harca tabi olmayıp zuhulen alınan harçları kastetmektedir. Akim kalan bir yurt dışı seyahati bu kapsamda mütalaa edilmez.

Harçlar bir işlem için, bir belgenin tamamlanması için alınır. Yükümlü işlemden yararlanmamışsa (Örneğin yurt dışına çıkması yasaklandığından pasaportunu kullanamıyorsa veya noterde yaptığı sözleşme geçersiz sayılıyorsa) ödediği harcın iadesini isteyemez.

.................................................. ...............