mesaj bölümlerinde Avans Makbuzlarının Damga V. çıkarıldığını okudum.
Ama 42 Seri no.lu D.V. K. Genel Tebliğinde Avans Makbuzlarının binde 7,5 damga vergisine tabi olduğunu görüyorum. Saymanımızda buna istinaden avanstan binde 7.5 d.v. kesintisi yapmamızı istedi. Ancak bu istek öncesi
müfettişlere yolluk avansı açtım, d.v. kesintisi de yapmadım.mahsubunda ise binde 6 olarak kesinti uyguladım.

Sizden öğrenmek istediğim personele (geçici görev)yolluk karşılığı verilen avanslarda damga vergisi uygulayacakmıyız? oranı nedir?
Avans alınmadan geçici görevlendirilen kişilerin yolluk bildirimlerinden damga vergisi kesecekmiyiz? oranı nedir?

Teşekkürler