Şimdilik yasal defterleri bastırmayacak elektronik ortamda saklıyacağız. Tabi bu defterlerdeki kayıtların dayandığı belgeleri de yasaların ön gördüğü süre içinde saklamak gereklidir.
Vergi ile ilgili konularda bu süre 5 yıldır. Fakat ticari uyuşmazlıklar ve ssk , iş kanunu ise 10 yıl saklama süresi istemektedir. Bu yasalar değişmediği sürece, bu saklama sürelerine uymak zorunludur. Defterler ister elektronik ortamda olsun, ister kağıt ortamında saklama kuralı aynıdır.