Rüknettin KUMKALE, YMM

Mali yönüyle fatura, kâğıt fatura ile e-faturanın karşılaştırması, temel fatura - ticari fatura farkı, faturaya itiraz...

e-Fatura Sisteminde Faturaya İtiraz