kamu işçi maaş

Konu: Cumhurbaşkanı 5588 Sayılı Kanunu İade Etti

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  183

  Cumhurbaşkanı 5588 Sayılı Kanunu İade Etti

  Cumhurbaşkanı, 5588 sayılı kanunu iade etti

  Cumhurbaşkanı Sezer, vergi iadesi yerine asgari geçim indirimi öngören düzenlemenin de yer aldığı gelir Vergisi Kanunu'nu Meclis'e iade etti. Sezer'in gerekçesi şöyle:

  Sezer, 5588 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u, 28'inci maddesinin bir kez daha görüşülmesi için, TBMM'ye geri gönderdi.

  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yayımlanması uygun bulunmayan 5588 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 28'inci maddesinin bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa'nın değişik 89'uncu ve 104'üncü maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderilmiştir'' denildi.

  Asgari geçim indirimi ne getiriyor?

  Meclis'te 1 Mart'ta kabul edilen yasayla vergi iadesi kalktı yerine asgari geçim indirimi geldi. Çalışanlar 2007 yılında fiş toplamayacak, 2008 yılı ocak ayından itibaren ücretlerine 'geçim indirimi' yansıtılacak.

  Asgari geçim indirimi, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu bir asgari ücretlinin tamamen vergi dışı kalmasını sağlıyor. Eşin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre çalışanın eline geçen tutar farklılaşacak.

  Yetkililerin verdiği bilgiye göre, vergi iadesi kalkmasaydı, asgari ücretli bir çalışan eğer bekarsa 2008 yılında 385 YTL vergi iadesi alacaktı. Asgari geçim indirimiyle bu çalışanın eline 2008'de 478 YTL geçecek. Bu çalışan evli ise eline geçen 385 yerine 573 YTL, bir çocuklu ise 645 YTL ve 4 çocuklu, eşi de çalışmıyorsa 812 YTL alacak.


  Kaynak: M.Yenigün
  19.03.2007

  Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp...

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  183

  Ynt: Cumhurbaşkanı 5588 sayılı kanunu iade etti

  Sayın üstadlarım, afedersiniz ama bunlar bizimle dalga mı geçiyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. ÇAlışanlarımıza artık fiş yazmayacağız dedik, bu şimdi nedir bir bilen anlatabilir mi acaba ??????
  Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp...

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Ynt: Cumhurbaşkanı 5588 sayılı kanunu iade etti

  Valla erken davranmışsınız. Burası Türkiye. Aklınızda olsun hiçbirşey kesinleşmeden olmuş sayılmaz.

  Bu arada, kanunun değişikliğe uğratılmadan tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderileceğini düşünüyorum. Bundan sonra ya referandum ya da anayasa mahkemesine iptal davası başka seçeneği kalmıyor.
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Cumhurbaşkanı 5588 sayılı kanunu iade etti

  Veto 5588 saylı kanununun 28 madesine ilişkin olup, Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu?nun vereceği idari para cezalarının takip ve tahsilinde kabahatler kanununun uygulanmasının doğru olmayacağınına dair.

  Bizim endişe ettiğimiz konuların dışında


 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  183

  Ynt: Cumhurbaşkanı 5588 sayılı kanunu iade etti

  MADDE 28- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  ?MADDE 8- A) Kurumdan tesis kurma izni almadan tütün işlemek ve tütün mamûlleri ile alkol ve alkollü içkiler üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuranlara, Kurumdan üretim izni almaksızın işyerleri veya ikametgâhlarında söz konusu maddeleri işleyen ve üretenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. Ancak, işleme ve üretim için hükmolunacak adlî para cezasının miktarı işlenmiş tütün veya üretilmiş tütün mamûlleri ile alkol ve alkollü içkilerin piyasa satış fiyatının on katı tutarından az olamaz. Bu hüküm 6 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında da uygulanır.
  Tütün mamûlleri, alkol ve alkollü içkilerin ambalajlarına uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taklit eden, bunların taklit olduğunu bilerek kullanan, nakleden, bulunduranlarla, bunların taklit olmayanlarını ilgili mevzuatta belirlenen şekilde temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak başkalarına verenler, bu işaretleri alma ve kullanma hakkı olmadığı halde sahte belgelerle veya herhangi bir şekilde ilgili kurum veya kuruluşları yanıltarak temin edenler ve piyasaya bu işaretleri taşımayan ürünleri arz eden ya da satmak amacıyla elinde bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
  Dağıtım ve satış belgesi almadan satış yapanların ellerindeki ürünlere el konulmakla birlikte, toptan satış ve dağıtım yapanlara beşyüz güne kadar, perakende satış yapanlara ikiyüz güne kadar adlî para cezası verilir. Ancak, verilecek adlî para cezasının miktarı el konulan ürünlerin piyasa satış fiyatının on katından az olamaz. El konulan ürünlerle ilgili yapılacak işlemlerin usûl ve esasları Kurum tarafından belirlenir.
  B) Bu Kanun hükümleri ile Kurumun genel ve düzenleyici işlem ve kararlarına, ilgili diğer mevzuatla belirlenen idarî ve teknik düzenlemelere aykılığın saptanması halinde Kurulca;
  a) Tütün, tütüm mamûlleri, alkol ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, ithal eden, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinin, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda görevlendirilen Kurum yetkililerinin talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi ve numuneleri belirlenen süre içerisinde tam ve doğru olarak vermemeleri, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmamaları ve durumu tespit eden tutanakları imzalamamaları halinde beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.
  b) Sarmalık kıyılmış tütün mamûlünü birim ambalajı içerisinde, tütün miktarı ile orantılı miktarda yaprak sigara kâğıdı veya makaron bulundurulmadan ve Kurumca belirlenen usûl ve esaslara uyulmadan piyasaya arz edenlere ikibin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  c) Tütün piyasasında ilgili mevzuata uymayarak piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunanlar ile yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile yapılan alım-satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlere her bir eylem için beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  d) Tütün mamûlleri piyasasında faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların, Kurumca belirlenen usûl ve esaslara uymadan veya izin almadan ve/veya güncelleme yapmadan ürettikleri veya ithal ettikleri ürünlerin standardına etkisi olabilecek girdilerde ve piyasaya arz ambalajına ilişkin herhangi bir değişiklik yapmaları ve ürünleri piyasaya arz etmeleri halinde onbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  e) Tütün, tütün mamûlleri, alkol ve alkollü içkiler piyasasında faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların, Kurumca talep edildiği halde ticarî faaliyetini gösterir satış ve faaliyet raporlarını vermemeleri halinde, onbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.
  f) İşleyici ve üretici firmaların, Kuruma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeden faaliyetlerini sona erdirmesi halinde yirmibin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  g) Kurumdan izin alınmaksızın işleme ve üretim tesislerinin kuruluş yerinin değiştirilmesi, kurulu makinelerinin ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulacak yeni veya eski bir fabrikaya nakli, başka bir firmaya devri veya ülke dışına çıkarılması halinde yirmibin Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.
  h) Kurumdan proje tadilat izni alınmaksızın işleme veya üretim tesisinde değişiklik yapılması halinde onbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.
  ı) Toptan ve perakende tütün mamûlü, alkol ve alkollü içki dağıtıcı ve satıcıları ile açık içki satıcılarının kaçak veya sahte ürün bulundurmaları, ürünleri Kurumdan ve/veya il özel idarelerinden izin ve yetki almamış kişilerden almaları veya bu kişilere satmaları veya yetkilendirme belgesinde belirtilen işyeri veya dağıtım alanları dışında dağıtım ve satış yapmaları halinde her bir eylem için bin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  i) Perakende satıcıların, yetkili olmadığı halde açık olarak içki satışı veya sunumu yapmaları veya piyasaya arz ambalajında satışa sunulan tütün mamûlleri ile alkol ve alkollü içkileri ambalajını bozarak veya bölerek satmaları halinde beşyüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  j) 18 yaşını doldurmamış kimselere tütün mamûlleri ve alkollü içki sattıkları tespit edilenlere bin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  k) Üretici, ithalatçı, dağıtıcı, toptan ve perakende satıcılardan, tütün mamûlleri ve alkollü içkilerin satış yerlerinde raf, stand ve benzeri teşhir ünitelerinde haksız rekabet yaratmayacak, reklam ve tanıtıma ilişkin mevzuata aykırı olmayacak şekilde aynı konumda ve aynı ambalaj kategorisinde yerleştirilmesini teminen Kurumca yapılan düzenlemelere uymadığı tespit edilenlere ve otomatik satış makinesi ile satış yapanlara bin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  l) Yukarıda sayılan haller dışında bu Kanun kapsamında verilen yetkilendirme belgelerinde belirtilen şartlara uyulmadan faaliyet gösterildiğinin veya Kurumca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde, ilgili gerçek ve tüzel kişiler uyarılmakla birlikte aykırılığın giderilmesi için altı aya kadar süre verilir. Verilen süre sonunda aykırılığın devam etmesi veya süre verilse dahi aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, fiilin niteliğine göre bin Yeni Türk Lirasından beşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası uygulanır.
  İdarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarlanması hallerinde para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Ancak bu maddenin (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılan ihlaller nedeniyle verilecek para cezası Kuruma bildirilen son satış raporunda belirtilen ürün miktarının piyasa satış fiyatından az olamaz; (a), (c), (i), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan ihlallerin tekrarı halinde ise fiilin ağırlığına göre idarî para cezası uygulanmaksızın yetkilendirme belgelerinin iptaline, (d) bendinde sayılan ihlallerde bir yıla kadar faaliyetin durdurulmasına karar verilebilir. Satış belgesi iptal edilen satıcıların kendileri adına ya da aynı işyerinde aynı ticaret unvanı ile faaliyette bulunulması veya işyerinin aynı gerçek veya tüzel kişilerce işletilmesi halinde, söz konusu işyerinde satıcılık yapmak üzere başkaları adına iki yıl süreyle yeni belge başvurusunda bulunulamaz.
  İdarî para cezaları, bu Kanuna aykırı hareket eden tarafların herbirine ayrı ayrı uygulanır. Bu Kanun gereğince para cezasını gerektiren fiillerin Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmü içeren diğer kanunlarda suç sayılması, söz konusu para cezalarının ve diğer idarî yaptırımların uygulanmasına engel olmaz.
  Bu Kanundaki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde ve aralarında bağlantı olması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası; bağlantı bulunmaması halinde ise herbirinin cezası ayrı ayrı uygulanır.
  3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı kanunlara karşı gelmekten mahkûmiyeti olanlar ile konuya ilişkin mevzuatın ihlali nedeni ile iki defadan fazla aynı suçtan dolayı ön ödemede bulunarak, haklarında iki defadan fazla ön ödeme kapsamında karar verilmiş olanlara bir daha satış ve/veya uygunluk belgesi verilmez.
  Bu maddede perakende satıcılar hakkında yer alan idarî para cezaları ve diğer yaptırımlar Kurumca belirlenen usûl ve esaslar dahilinde il özel idarelerince uygulanır.
  İdarî para cezalarının takip ve tahsilinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.?
  Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  183

  Ynt: Cumhurbaşkanı 5588 sayılı kanunu iade etti

  28.madde olduğunu okudum, fakat yine de tereddüt ettim, asgari geçim indiriminin iptali falan olmasın, yoksa çalışanlarımızla karşı karşıya geleceğiz Şimdi herkes haberlerde duymuş , yanımıza geliyor, fiş yazma kalktı, bizde fişleri attık diye.
  Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp...

 7. #7
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Cumhurbaşkanı 5588 sayılı kanunu iade etti

  sy meralll sizinkisi "doğmamış çocuğa don biçmek" . unutmayın ki elektrik özelleştirmeleri de bir kaç gün kala ertelendi. halkbankın özelleştirileceği söylenmişken halka arza dönüverdiler. hiç bir söze resmi gazetede yayınlanmadıkça inanmayın.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  183

  Ynt: Cumhurbaşkanı 5588 sayılı kanunu iade etti

  sayın nane, benzetmeniz beni çok güldürdü, :))))))
  haklısınız vallahi , burası TÜRKİYE.
  Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp...

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Cumhurbaşkanı 5588 sayılı kanunu iade etti

  Sayın nane tam bende yazıyordum ki gülme konusunda sayın meralll yazmış aynen katılıyorum. "doğmamış çocuğa don biçmek" çook güldüm.

 10. #10
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  Ynt: Cumhurbaşkanı 5588 sayılı kanunu iade etti

  Evet bu deyim çok eskiden beri kullanılır. Ya da aynı anlamda " Dereyi görmeden paçayı sıvamak" da denir. Burası Türkiye, her an her şey herşey olabilir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 117 sayılı kdv kanunu
  Konu Sahibi 13MAYIS85 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Mayıs.2012, 17:37
 2. Anayasa Mahkemesi, SMMM Kanunu?nda 3 maddeyi iptal etti
  Konu Sahibi skylark Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Mayıs.2011, 11:58
 3. 5588 Sayılı Kanun Hk.
  Konu Sahibi kalisper_a Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Mayıs.2007, 17:17
 4. 5588 Sayılı Kanunun Uygulanma Süresi
  Konu Sahibi nihaldn Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 03.Mart.2007, 15:32
 5. 4857 Sayılı İş Kanunu,
  Konu Sahibi HResources Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Şubat.2006, 16:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36