Merhabalar,

Yurtdışından alınan lisansların gayrimaddi hak olarak değerlendirilip 260 Haklar hesap altında muhasebeleştirilmesi, konu ile ilgili yayımlanmış bir muktazaya göre de firma tarafoından kullanılıp devredilmemesi durumunda stopaj hesaplanmayacağı şeklinde bir uygulama vardı. Söz konusu lisans bedelinin üzerinden SSKDV ayrıca hesaplanıyordu.

Stopaj konusunda yeni Kurumlar vergisi genel tebliği çerçevesinde yeni bir düzenleme olup olmadığı konusunda yardımlarınızı rica ederim

Teşekkürler