Merhaba;
Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesinde " 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden," %5;
Kurumlar vergisi kanunun 15. maddesinde ise "... a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri.(%15)
tevkifat yapılır denilmektedir. Gelir vergisi kanunundaki kurumlar dahil ibaresi kurumlar vergisi kanununu ile çeliş miyormu?