kamu işçi maaş

Konu: Özel Sağlık Sigortası Kurumlar Vergisinde Gider Olarak İndirilebilir mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  13

  Özel Sağlık Sigortası Kurumlar Vergisinde Gider Olarak İndirilebilir mi?

  Merhabalar,

  Cevabını bulamadığım bir sorum olacak benim. Bir Limited şirket, bazı çalışanlarını Özel Sağlık Sigortası yaptırmıştır. Ve prim ödemeleri şirkete ait kredi kartı ile yapılmaktadır. Şirket bu sağlık sigortası primlerini gider olarak indirebilir mi? Kayıtlarda ne şekilde göstermesi gerekir.

  Bir de şirket ortakları aynı şekilde Sağlık Sigortası kapsamında. Şirket ortakları adına ödenen sağlık sigortası primleri nasıl değerlendirilir?

  Teşekkürler...


 2. #2
  Türk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Türk_bey Guest

  Ynt: Özel sağlık sigortası Kurumlar Vergisinde Gider olarak indirilebilir mi?

  Alıntı aysely Nickli Üyeden Alıntı
  Merhabalar,

  Cevabını bulamadığım bir sorum olacak benim. Bir Limited şirket, bazı çalışanlarını Özel Sağlık Sigortası yaptırmıştır. Ve prim ödemeleri şirkete ait kredi kartı ile yapılmaktadır. Şirket bu sağlık sigortası primlerini gider olarak indirebilir mi? Kayıtlarda ne şekilde göstermesi gerekir.

  Bir de şirket ortakları aynı şekilde Sağlık Sigortası kapsamında. Şirket ortakları adına ödenen sağlık sigortası primleri nasıl değerlendirilir?

  Teşekkürler...
  Ücret bordrosuna dahil edilmek kaydı ile kurum kazancının tesbitinde gider olarak dikkate alabilirsiniz

  Şirket ortakları adına ödenen özel sağlık sigortası primlerinin kurum kazancının tesbitinde gider yazılması mümkün olmayıp gelir vergisi kanunun 89.maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ancak verecekleri Yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapmaları gerekir..,


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  13

  Ynt: Özel sağlık sigortası Kurumlar Vergisinde Gider olarak indirilebilir mi?

  Cevap için çok teşekkürler, bu açıklamalara hangi kanun maddesinden ulaşabilirim. İlgilileri kanun maddesini gösterip bilgilendirmem gerekecek çünkü.
  Teşekkürler...

 4. #4
  Türk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Türk_bey Guest

  Ynt: Özel sağlık sigortası Kurumlar Vergisinde Gider olarak indirilebilir mi?

  Alıntı aysely Nickli Üyeden Alıntı
  Cevap için çok teşekkürler, bu açıklamalara hangi kanun maddesinden ulaşabilirim. İlgilileri kanun maddesini gösterip bilgilendirmem gerekecek çünkü.
  Teşekkürler...
  Gelir vergisi kanunu 40 ve 89 maddeleri

  ayrıca aşağıda kopyalan özelge bilgilendirmeniz açısından faydalı olacaktır.
  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-14-6926


  Konu: Mükellef tarafından ücretliler adına ödenen özel sağlık sigortası primlerinin tamamının herhangi bir sınırlama olmaksızın ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.  İlgi : ??../2006 tarih ve YMM-???. sayılı dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde; Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/2?nci maddesine uygun olarak mükellefler tarafından yaptırılan özel sağlık sigorta primlerinin tamamının gider yazılıp yazılamayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/2?nci maddesine göre özel sigorta şirketlerine yaptırdıkları ve çalıştırdıkları hizmetli ve işçilerini kapsayan sağlık sigortası poliçeleri için ödedikleri ve hiçbir bölümü veya kısmı ve hiç bir başka şekilde hizmetli ve işçiden tahsil edilmeyen sigorta primlerinin tamamının herhangi bir sınırlama olmaksızın ve ücret ile ilişkilendirilmeksizin gider yazılıp yazılamayacağı konusunda görüşümüz sorulmaktadır.

  5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 13. maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, bu kazancın tespitinde de Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 14. maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu?nun 40. maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 61.maddesinde, ?Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı, (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez? hükmü yer almış olup, aynı Kanunun 94. maddesinde ise nakten veya hesaben yaptıkları ücret ödemelerinden vergi kesintisi yapmak zorunda olan vergi sorumluları (işverenler) belirtilmiştir.

  Öte yandan aynı Kanunun ?İndirilecek Giderler? başlıklı 40. maddesinde;

  ?Safi kazancın tespit edilmesi için aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir.

  ?

  2- (365 sayılı Kanunun 2?nci maddesiyle değişen şekli)(31.12.1963 tarihinden geçerli olmak üzere) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye?de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle) 27?nci maddede yazılı giyim giderleri;? hükmü yer almaktadır.

  Ayrıca, aynı Kanunun, 4697 sayılı Kanunun 4?üncü maddesiyle eklenen ve 07/10/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 40/9?uncu maddesinde, gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamının bu Kanunun 63?üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşmamak kaydıyla, işverenler tarafından, ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının ticari kazancın tespitinde indirileceği hüküm altına alınmıştır.

  Konu ile ilgili olarak, 13/08/2003 tarih ve 3 Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri?nin ?4- İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Katkı Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi? başlıklı bölümünde;

  ?Gelir Vergisi Kanununun 40?ıncı maddesinin 9 numaralı bendinde yer alan hüküm işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının, ücretlerle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesine imkan tanımaktadır.

  Bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar, ücretlinin elde ettiği ücretin % 10?unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

  ?? açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu?nun 40?ıncı maddesinin 9 numaralı bendinde yer alan düzenleme, işverenlerin çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik primlerinin ticari (kurum) kazançlarının tespitinde ücretle ilgilendirilmeksizin indirim konusu yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları dışında diğer şahıs sigorta primleri için böyle bir uygulama mümkün değildir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/2?nci maddesine göre özel sigorta şirketlerine yaptırdıkları ve çalıştırdıkları hizmetli ve işçilerini kapsayan sağlık sigortası poliçeleri için ödedikleri ve hiçbir bölümü veya kısmı ve hiçbir başka şekilde hizmetli ve işçiden tahsil edilmeyen sigorta primleri harcamalarının ücret olarak değerlendirilerek, ücretin brüt tutarına dahil edilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/1?inci maddesi uyarınca ücret bordrosu üzerinde gösterilerek, ücret gideri olarak kurum kazancının tespitinde dikkate alınması mümkündür.  Bilgi edinilmesini rica ederim.  Başkan a.
  Grup Müdür

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  13

  Ynt: Özel sağlık sigortası Kurumlar Vergisinde Gider olarak indirilebilir mi?

  Teşekkür ederim..

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  16

  Ynt: Özel Sağlık Sigortası Kurumlar Vergisinde Gider Olarak İndirilebilir mi?

  sayın Türk_bey
  Gelir vergisi kanununun 63. maddesinin 3 numaralı bendi şu şekildedir.
  "..Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

  İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin %5'ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı %20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için %10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir."
  Burada ikinci benddeki Parantez içi hükmünde bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri %5 olarak değerlendirilmiştir. Bu noktayı atlamış olmuyormuyuz sizce?
  Saygılarımla

 7. #7
  Türk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Türk_bey Guest

  Ynt: Özel Sağlık Sigortası Kurumlar Vergisinde Gider Olarak İndirilebilir mi?

  Sayın arkadaşım.

  Belirtmiş olduğunuz yazınızda, sorulan soru ve verdiğim cevap arasında bir bağ kuramadım, konu sigortalı ile değil sigortalı adına işveren tarafından ödenen sigorta poliçeleri olduğundan gider niteliği açısından %10 ve %5 gibi bir sınırlamaya tabi değildir.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  16

  Ynt: Özel Sağlık Sigortası Kurumlar Vergisinde Gider Olarak İndirilebilir mi?

  Sayın Türk_bey
  Cevabınızda
  "Şirket ortakları adına ödenen özel sağlık sigortası primlerinin kurum kazancının tesbitinde gider yazılması mümkün olmayıp gelir vergisi kanunun 89.maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ancak verecekleri Yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapmaları gerekir..,"

  Demişsiniz buna ithafen yazmıştım
  Hızlı okuduğum için hiç kabul edilemez anladım. Kanunlara ve sirkülerlere toplu olarak bakınca dediğiniz sonuç çıkıyor. Konuyu netleştirmiş oldum kafamda, teşekkür ederim
  Saygılarımla

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kurumlar Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
  Konu Sahibi omraga Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 18.Temmuz.2014, 09:02
 2. TAŞINDI: Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde özel hesap dönemi
  Konu Sahibi ferhat Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ocak.2012, 23:13
 3. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde özel hesap dönemi
  Konu Sahibi ardatopukpası Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ocak.2012, 17:14
 4. İşveren Tarafından Yıllık Olarak Peşin Ödenen Özel Sağlık Sigortası
  Konu Sahibi Cerrah Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Şubat.2011, 23:35
 5. Özel Sağlık Sigortası K.V. Açısıdan Gider Yazılabilir mi?
  Konu Sahibi auditer Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Ekim.2005, 10:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36