2006 yılından önceki yıllarda kurumlar vergisi mükellefi olmayan ancak 2006 yılında kurumlar vergisi mükellefi olan yapı kooperatiflerinin beyannamelerini doldurmakta şüphelerim var.şöyle ki: daha önceleri Kooperatifin yönetim giderlerinden kaynaklanan zararlarını 580 geçmiş yıllar zararları hesaplarında takip etmekteydik.Beyanname vermediğimizden iş bitiminde o miktarları 331 ortaklar hesaplariyle denkleştirecektik.2006 yılı zararlarımızıda 591 dönem net zararları hesabında takip edilmekte olup,o miktarı da yine ortaklar hesabiyle mahsuplaşmak üzere 2007 yılında 580 geçmiş yıllar zararları hesabına mahsup edeceğiz.Burada tereddüt ettiğim husus 2006 yılı zararının beyan edilip edilmeyeceği ve gelir/gider tablosunun tanzim edilmesi gerekip gerekmediğidir.eğer beyan edilmezse 580 ve 591 hesaplardaki miktarlar 331 ortaklar hesabına aktarılmadığından bilanço ile kurum beyannamesi arasında farklılık zuhur etmektedir.eğer beyan edilirse o zamanda ortaklara ait zararın vergi dairesini ilgilendirmemesi gerekmektedir.Bu husustaki görüşleriniz nedir.hayırlı işler temennisiyle.