kamu işçi maaş

Konu: Ücret Bordrosu Hesaplama

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  26

  Ücret Bordrosu Hesaplama

  herkese merhaba

  ücret bordrosu hesaplarker yol yardımları vs.gibi yardımlar dahil ediliyormu. elinizde bir hesaplama örneği varmı teşekkürler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  ücret bordrosu hesaplama

  Merhaba,
  Sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde dikkate alınmayacak olan yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının günlük ve aylık tutarlarının tespitine ilişkin tebliğ
  (29/01/2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)
  ur Arslan
  <br />SMMM

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  ücret bordrosu hesaplama

  Merhaba,
  Yol, yemek, giyecek, çocuk, yakacak yardımları da prim, ikramiye, aile yardımı,diğer yardımlar vb.yardımları bordrodaki brüt ücretinize eklenir.
  (Çocuk zammı, Aile zammı ve yemek paralarının hesaplanmasında limitler olduğu için hesaplarken dikkat etmek gerekir.
  Yol Yardımı Hesaplanması:
  Brüt Ücret : 488,70 YTL + Aylık verilen yol yardımı:100, 00 YTL = 588,70 YTL (Toplam)
  SSK Prim matrahı =588,70
  SSK Primi = 82,42
  İşsizlik primi = 5,89
  GVM =500,39 * 0,15 GV=75,06
  DV = 3,53
  Kesintiler Toplamı=166,90
  Net ücret =421,80

  İyi çalışmalar,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  ücret bordrosu hesaplama

  Sayın ........,


  SSK açısından

  Kod:
  PRİME ESAS ÜCRETLER 
  
  MADDE 77 -->-Sigortalılarla işverenlerin bir ay içinde ödeyecekleri primlerin hesabında&#58;
  
  a&#41; Sigortalıların o ay içinde hakettikleri ücretlerin,
  
  b&#41; Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin,
  
  c&#41; İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince &#40;a&#41; ve &#40;b&#41; fıkralarında yazılı kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
  
  Brüt toplamı esas alınır.
  
  --> Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile aynî yardımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. --> &#40;Değişik 2. fıkra&#58; 4958 - 29.7.2003 / m.36 --> - Yürürlük m.58 a -->&#41; Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur. 
  .............................................

  GELİR VERGİSİ açısından


  Kod:
  Ücretin tarifi&#58; 
  
  Madde 61- &#40;2361 sayılı Kanunun 43'üncü maddesiyle değişen madde&#41; Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. 
  
  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı &#40;Mali sorumluluk tazminatı&#41;, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasını onun mahiyetini değiştirmez.
  .........................................
  
  MADDE 103. - &#40;4842 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen madde, Yürürlük&#58; 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 24.4.2003&#41; &#40;5281 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük&#58; 1.1.2005 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 31.12.2005&#41; Gelir vergisine tâbi gelirler; 
  
  6.600 Yeni Türk Lirasına kadar %20 
  15.000 Yeni Türk Lirasının 6.600 lirası için 1.320 lira, fazlası %25 
  30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 3.420 lira, fazlası %30 
  78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 lira, fazlası %35 
  78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 24.720 lira, 
  fazlası %40 
  
  Oranında vergilendirilir. 
  
  Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukarıdaki tarifede yer alan vergi oranları beş puan indirilmek suretiyle uygulanır.

  Yukarıda yazılan bilgiler çerçevesinde ücret bordosu hesaplatabilirsiniz.

  Saygılar.

 5. #5
  gurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gurkan Guest

  ücret bordrosu hesaplama

  Harcırahlarında ücret bordrosuna dahil edilmesi gerekir mi?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  ücret bordrosu hesaplama

  Merhaba,

  Harcırahlarla ilgili bilgi için; (harcırah yazıp arayın)

  http://forum.alomaliye.com/search.php?mode=results

  İyi çalışmalar,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 7. #7
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  ücret bordrosu hesaplama

  Sevgili arkadasim,

  Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 76. maddesi'nin,

  "...
  Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile aynı yardımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazara alınmaz." seklindeki, çok açik hükmüne göre,

  ve Issizlik sigortasi kanunu'nun, 49. maddesindeki, "İşsizlik sigortası primleri ile sağlık sigortası primlerine ilişkin hükümler

  Madde 49.- (Değişik: 17/09/2004-5234/19 md.) İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır."

  hükmüne göre, yolluk (Harcirah) ödemelerinden (Ama gerçekten ödenen yolluk ödemeleri, yani isçiye bir aylik/haftalik vs. sekillerde ödenen ve gerçegi yansitan niteliktekileri), SSK Primi ve Issizlik sigortasi primi HESAPLANMAZ. Yalnizca ücret olarak, ödenen tutarin brüt tutarinin (vergi dahil fiyati) hesaplanarak brüt ücrete dahil edilerek, ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.

  Sizin bahsini ettiginiz ödeme yol parasi oldugundan, direkt ücret olarak vergiye tabi olur, SSK ve issizlik primi hesaplanir.


  HARCIRAH:


  GVK'nun, 24. maddesindeki,


  "Madde No 24
  Kapsam
  (2361 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değişen madde) Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir.

  1. (2574 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen bent) Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler;

  2. (2772 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen bent) Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);


  ... 1. ve 2. fikralarda belirtilen hükümler incelendiginde;

  1. Eger harcirah veya yolluk ödeyen firmaniz, Harcirah kanunu'na tabi (Genellikle devlet kurumlaridir) ise, tutari ne olursa olsun, ödenen harcirah tutarinin tamami Gelir vergisinden istisnadir,


  2. Büyük bir ihtimalle bahsini ettiginiz, harcirah ödeyen kurum, harcirah kanununa tabi olmayan, yani özel bir firma.


  Bu durumda, yukaridaki maddenin 2. fikrasina göre,

  a) Gerçek yol, yatma ve yiyecek giderleri için ödenen harcirahlarin tamami asagida açiklandigi sekilde vergiden istisna olacak:


  a1. Harcirah ödenen kisi gerçekte yaptigi yol, yemek ve yatma harcamalarini belgeleri ile ispat ederek, yani günlük hayatta uygulanan is avansina benzer bir sekilde harcamalarini size beyan ederek, yaptigi bu harcamalarin tamamini sizden alir. Dolayisiyla burada herhangi bir ücret vergisi dogmaz.

  a2. Veya harcirah ödenen sahis, hiçbir belge ibraz etmez. Ona isverenin gönlünden ne koparsa, yaptigi düsünülen giderler karsiliginda belirli bir tutarda para ödenir. Böyle bir durumda, devletin belirlemis oldugu harcirah miktari devreye girer. Yani devletin memurlari için yayinlamis oldugu bir harcirah çizelgesi vardir. Bu çizelgeye göre, belirli ayliklar için, belirli tutarlarda harcirahin vergisiz olarak ödenmesi kabul edilmistir. Bu çizelgenin nasil oldugunu ögrenmek için, Yaklasim, özellikle de Vergi dunyasi dergilerinin pratik bilgiler bölümüne bakabilirsiniz. orada 500-600 arasi aylik için ....., 800-1000 arasi aylik için azami ..... tutarinda ödenen harcirahlar vergiden müstesnadir, diye yazar.  Harcirah ödenen kisinin ayligi, harcirah çizelgesindeki hangi aylik seviyesinde ise o kadar tutardaki harcirah ona vergiden müstesna olarak ödenir.


  Ancak, yukaridaki tutar asilirsa (Hatirladigim kadariyle en yüksek vergiden müstesna harcirah tutari 27,00.-YTL civarinda idi), sadece asan kisim ücret olarak vergiye tabi olur. Yani, 100 YTL günlük harcirah ödediginizi düsünürseniz, 100 - 27 = 73 YTL'lik kismin brüt tutarini hesaplayarak, ücrete ilave edersiniz ve vergisini hesaplayarak beyan edersiniz.


  Yukaridaki her iki halde de ödenen harcirah bedeli ne olursa olsun, SSK veya ISSIZLIK PRIMINE TABI DEGILDIR.
  Ayrici hangi ödemelerin SSK veya Vergiye tabi oldugunun pratik bir çizelgesine ulasmak için, alomaliye.com sitesinin anasayfasinin, sol en alt tarafinda yer alan "hangi ödemelerden ssk ve vergi kesilir" baslikli bölümü okumanizi tavsiye ederim.


  Direkt yol parasi olarak ödediginiz yol paralari, GVK'nun 24. maddesinin 1. paragrafinda belirtilen, GIDER KARSILIGI bir ödemeden ziyade, yardim olarak ödenen (Nakdi tasit yardimi) bir tutar oldugundan tamami ücret olarak vergiye tabidir.

  Sunu da unutmamak gerekir, harcirah, isçinin veya yasada harcirah ödenmesi uygun görülen kisinin, isyeri disindaki (Sehir disi) çalismalari dolayisiyla, ve de YAPTIGI/YAPMIS OLACAGI DÜSÜNÜLEN giderler karsiligi olarak ödenen paralardir. Yani harcirah ödenen kisi, isyerinde durdugu müddetçe, yani herhangi bir sehir disi görevle görevlendirilmedigi halde o kisiyi harcirah veya yolluk adi altinda bir ödeme yapilirsa, o zaman ödenen tutarlarin tamami hem vergiye hem de ssk ya tabi olur.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  1

  Ynt: ücret bordrosu hesaplama

  Alıntı SMMM Kenan GÜMÜŞ Nickli Üyeden Alıntı
  Sevgili arkadasim,

  Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 76. maddesi'nin,

  "...
  Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile aynı yardımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazara alınmaz." seklindeki, çok açik hükmüne göre,

  ve Issizlik sigortasi kanunu'nun, 49. maddesindeki, "İşsizlik sigortası primleri ile sağlık sigortası primlerine ilişkin hükümler

  Madde 49.- (Değişik: 17/09/2004-5234/19 md.) İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır."

  hükmüne göre, yolluk (Harcirah) ödemelerinden (Ama gerçekten ödenen yolluk ödemeleri, yani isçiye bir aylik/haftalik vs. sekillerde ödenen ve gerçegi yansitan niteliktekileri), SSK Primi ve Issizlik sigortasi primi HESAPLANMAZ. Yalnizca ücret olarak, ödenen tutarin brüt tutarinin (vergi dahil fiyati) hesaplanarak brüt ücrete dahil edilerek, ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.

  Sizin bahsini ettiginiz ödeme yol parasi oldugundan, direkt ücret olarak vergiye tabi olur, SSK ve issizlik primi hesaplanir.


  HARCIRAH:


  GVK'nun, 24. maddesindeki,


  "Madde No 24
  Kapsam
  (2361 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değişen madde) Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir.

  1. (2574 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen bent) Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler;

  2. (2772 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen bent) Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);


  ... 1. ve 2. fikralarda belirtilen hükümler incelendiginde;

  1. Eger harcirah veya yolluk ödeyen firmaniz, Harcirah kanunu'na tabi (Genellikle devlet kurumlaridir) ise, tutari ne olursa olsun, ödenen harcirah tutarinin tamami Gelir vergisinden istisnadir,


  2. Büyük bir ihtimalle bahsini ettiginiz, harcirah ödeyen kurum, harcirah kanununa tabi olmayan, yani özel bir firma.


  Bu durumda, yukaridaki maddenin 2. fikrasina göre,

  a) Gerçek yol, yatma ve yiyecek giderleri için ödenen harcirahlarin tamami asagida açiklandigi sekilde vergiden istisna olacak:


  a1. Harcirah ödenen kisi gerçekte yaptigi yol, yemek ve yatma harcamalarini belgeleri ile ispat ederek, yani günlük hayatta uygulanan is avansina benzer bir sekilde harcamalarini size beyan ederek, yaptigi bu harcamalarin tamamini sizden alir. Dolayisiyla burada herhangi bir ücret vergisi dogmaz.

  a2. Veya harcirah ödenen sahis, hiçbir belge ibraz etmez. Ona isverenin gönlünden ne koparsa, yaptigi düsünülen giderler karsiliginda belirli bir tutarda para ödenir. Böyle bir durumda, devletin belirlemis oldugu harcirah miktari devreye girer. Yani devletin memurlari için yayinlamis oldugu bir harcirah çizelgesi vardir. Bu çizelgeye göre, belirli ayliklar için, belirli tutarlarda harcirahin vergisiz olarak ödenmesi kabul edilmistir. Bu çizelgenin nasil oldugunu ögrenmek için, Yaklasim, özellikle de Vergi dunyasi dergilerinin pratik bilgiler bölümüne bakabilirsiniz. orada 500-600 arasi aylik için ....., 800-1000 arasi aylik için azami ..... tutarinda ödenen harcirahlar vergiden müstesnadir, diye yazar.  Harcirah ödenen kisinin ayligi, harcirah çizelgesindeki hangi aylik seviyesinde ise o kadar tutardaki harcirah ona vergiden müstesna olarak ödenir.


  Ancak, yukaridaki tutar asilirsa (Hatirladigim kadariyle en yüksek vergiden müstesna harcirah tutari 27,00.-YTL civarinda idi), sadece asan kisim ücret olarak vergiye tabi olur. Yani, 100 YTL günlük harcirah ödediginizi düsünürseniz, 100 - 27 = 73 YTL'lik kismin brüt tutarini hesaplayarak, ücrete ilave edersiniz ve vergisini hesaplayarak beyan edersiniz.


  Yukaridaki her iki halde de ödenen harcirah bedeli ne olursa olsun, SSK veya ISSIZLIK PRIMINE TABI DEGILDIR.
  Ayrici hangi ödemelerin SSK veya Vergiye tabi oldugunun pratik bir çizelgesine ulasmak için, alomaliye.com sitesinin anasayfasinin, sol en alt tarafinda yer alan "hangi ödemelerden ssk ve vergi kesilir" baslikli bölümü okumanizi tavsiye ederim.


  Direkt yol parasi olarak ödediginiz yol paralari, GVK'nun 24. maddesinin 1. paragrafinda belirtilen, GIDER KARSILIGI bir ödemeden ziyade, yardim olarak ödenen (Nakdi tasit yardimi) bir tutar oldugundan tamami ücret olarak vergiye tabidir.

  Sunu da unutmamak gerekir, harcirah, isçinin veya yasada harcirah ödenmesi uygun görülen kisinin, isyeri disindaki (Sehir disi) çalismalari dolayisiyla, ve de YAPTIGI/YAPMIS OLACAGI DÜSÜNÜLEN giderler karsiligi olarak ödenen paralardir. Yani harcirah ödenen kisi, isyerinde durdugu müddetçe, yani herhangi bir sehir disi görevle görevlendirilmedigi halde o kisiyi harcirah veya yolluk adi altinda bir ödeme yapilirsa, o zaman ödenen tutarlarin tamami hem vergiye hem de ssk ya tabi olur.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: ücret bordrosu hesaplama

  Harcırahları ücret bordrosunda gösterip kümülatif matrah hesabına dahil ederek ulaşılan vergi dilimleri itibariyle hesaplama yapılması gerekir değil mi? Ücret bordrosuna dahil etmesek vergi dilimlerini nasıl takip edebiliriz?

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  48

  Ynt: Ücret Bordrosu Hesaplama

  günlük ücreti 24,375 tl olan bir çalışanın şubat ayı 28 gün çekmesinden dolayı 682,50 görünen aylık ücretinin bordro dökümü yapılırken brüt ücretleri ay 30 günmüş gibi gösterilip 729 tl olan asgari tutara göre hesaplama yapılmış.ancak ssk ve işsizlik primleri ve g.v. ve d.v. hesaplamaları 682,50 TL üzerinden yapılmıştır.bu durumda bordro hatalı yapılmış diyebilirmiyiz?bu konuyla ilgili bir tebliğ var mı acaba?
  (2010 yılıyla ilgili bi durum)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Çalışan Emekli Bordrosu Hesaplama
  Konu Sahibi erhangenc Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 18.Mayıs.2015, 21:58
 2. Şirket Ortağı Maaş Bordrosu Hesaplama
  Konu Sahibi dgngr Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 29.Ocak.2014, 13:07
 3. Ücret bordrosu
  Konu Sahibi TURKUVAZ Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 11.Kasım.2010, 17:03
 4. Ücret Bordrosu ve Ücret Hesap Pusulası
  Konu Sahibi cetvel Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 12.Ağustos.2009, 11:55
 5. Ücret bordrosu
  Konu Sahibi alper Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 19.Ocak.2009, 16:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36