mrblar..
1997 yılı götürü vergi ödemelerinde vergi ödemesi eksik alınmış. sicil kayıtlarımızda da 1998 yılı öncesi açılışımız gözükmemektedir. mükellef takip sorgulamasında 1997 yılı götürü vergi ödemesi çıkmaktadır ve çıkan vergi de eksik kalan kısımıda bilgisayara girerken fazla yazılmıştır. vezneye gittiğimizde ise 1998 yılı açılış gözüktüğü için borcu çıkmamaktadır.

nasıl bi yol izlenmemiz gerekmektedir.
TŞK EDERİM...