kamu işçi maaş

Konu: Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  53

  Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa

  merhabalar,

  aşağıda anlatacağım konu tamamen bir vergi dairesinin yaptığı keyfi uygulamadır.

  basit usul vergi mükellefi kurulmakta olan bir limited şirkette kurucu ortak oluyor.
  şirketin vergi kaydı yapılırken şirket ortaklarınn bilgileri giriliyor. işlemi yapan sicil şefi sen basit usul vergi mükellefisin gerçek usul olman gerekiyor. bu saatten sonra sen artık deftere tabisin deniyor. ilgili kanunda yaptığımız araştırmada basit usule tabi olmanın sartları arasında şirket ortağı olmamak yok ama vergi dairesi bu şekilde uygulama yapmak istedi.

  itiraz edince kişinin bütün işlemlerini ve 5 yıllık belgelerini istediler. 2. #2
  NİSAN123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NİSAN123 Guest

  Ynt: basit usul vergi mükellefi şirket ortağı olursa

  vergi dairesinin uygulaması bence doğrudur.keyfiyetle hiç alakası yok.çünkü:gerçek usulde vergilendiilenler,basit usule dönüş geçiş yapamaz.şirket ortağı olmakla,basit usul hakkı ölmüş.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  53

  Ynt: Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa

  değerli arkadaşım,

  aşağıda ki metinde basit usule tabi olmanın şartları yapmaktadır.
  yukarıdaki örnekte ki kişi kendi işinin başındadır. köyüne taşımacılık yapmaktadır.
  örnekteki şirket ise başka bir adreste ve başka iştigal konuları ile kurulmuştur.

  kişi öteden beri basit usul vergi mükelefidir.

  aşağıdaki metinde limited şirket ortakları ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.


  Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

  1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

  2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde, emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde, yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde (01.01.2005 tarihinden itibaren 3.200 YTL, 01.01.2006 tarihinden itibaren 3.500 YTL, 01.01.2007 tarihinden itibaren 3.700YTL) diğer yerlerde (01.01.2005 tarihinden itibaren 2.300 YTL, 01.01.2006 tarihinden itibaren 2.500 YTL, 01.01.2007 tarihinden itibaren 2.600 YTL.) yi aşmaması.[1]

  3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.  ? Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (01.01.2005 tarihinden itibaren 47.000 YTL, 01.01.2006 tarihinden itibaren 50.000 YTL, 01.01.2007 tarihinden itibaren 53.000 YTL) veya yıllık satışları tutarının (01.01.2005 tarihinden itibaren 66.000 YTL, 01.01.2006 tarihinden itibaren 72.000 YTL, 01.01.2007 tarihinden itibaren 77.000 YTL) yi aşmaması. *

  2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının, (01.01.2005 tarihinden itibaren 23.000 YTL, 01.01.2006 tarihinden itibaren 25.000 YTL, 01.01.2007 tarihinden itibaren 26.000 YTL) yi aşmaması. *

  3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının (01.01.2005 tarihinden itibaren 47.000 YTL, 01.01.2006 tarihinden itibaren 50.000 YTL, 01.01.2007 tarihinden itibaren 53.000 YTL) yi aşmaması. *

  Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, (1) ve (3) numaralı bentlerde yazılı hadler yerine ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı?nca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.[2]  ? Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar

  1. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları;

  2. İkrazat işleriyle uğraşanlar;

  3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;

  4. Gelir Vergisi Kanunu`nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar;

  5. Sigorta prodüktörleri;

  6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler;

  7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar;

  8. Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç);

  9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler;

  10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri, (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);

  11. Maliye Bakanlığı?nca teklif edilen ve Bakanlar Kurulu?nca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

  Bu yetkiye istinaden çıkarılan 8/5521 sayılı, 92/2683 sayılı ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile bir kısım mükellefler gerçek usulde vergilendirilme kapsamına alınmıştır.  ? Bakanlar Kurulu Kararları İle Gerçek Usule Alınan Mükellefler

  - 95/6430 Sayılı BKK İle Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 51 inci maddesinin Bakanlar Kurulu?na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000?den az olan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilme kapsamına alınmıştır.

  a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

  b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,

  c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

  d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

  e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

  f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler.

  Bu mükellefler, basit usulden yararlanmaya ilişkin genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

  Ancak, Gelir Vergisi Kanunu?nun (G.V.K.) 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlar, 95/6430 sayılı kararname kapsamına girmediklerinden, esnaf muaflığından yararlanabilmektedirler.

  Bu kararın uygulanmasında, mükelleflerin faaliyette bulundukları yörelerin ekonomik özellikleri, işyerlerinin durumu ve iş hacimleri de dikkate alınmaktadır.

  2004/8269 sayılı kararname ile yapılan değişiklik sonucu, 5216 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sınırları içine alınan yerlerden nüfusu 30.000?den az olan yerlerde yukarıda sayılan işlerle uğraşan mükellefler basit usulde vergilendirilmeye devam edeceklerdir.

  Diğer yandan, büyükşehir belediye sınırları içine talebe bağlı olarak alınan köylerin bir ilçe veya ilk kademe belediyesine katılımıyla 30.000?den az nüfuslu olan bu yerlerin nüfusunun 30.000?in üzerine çıkması halinde, bu yerlerde 95/6430 sayılı kararnamede belirtilen faaliyetlerde bulunan ve basit usulde vergilendirilen mükellefler basit usule tabi olmanın şartlarını kaybederler. Bu mükellefler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.  - 8/5521 Sayılı BKK İle Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler

  Zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabı 8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.1983 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmışlardır.

  Canlı hayvan alım-satımı faaliyeti anılan Kararname kapsamında değerlendirildiğinden, bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilecektir.

  Zirai mahsulün toptancı hallerinden veya ticari faaliyette bulunan sebze komisyoncularından sonraki teslim aşamaları 8/5521 sayılı kararname kapsamında kalmamaktadır.  - 92/2683 Sayılı Kararname İle Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler

  Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinası, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinası ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükellefler 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmışlardır.  Kararnamede yazılı malların yanında, diğer mal ve hizmetleri satan mükellefler de gerçek usulde vergilendirilmektedir.

  Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen elektrikle çalışan benzeri eşyalar ibaresinden, doğrudan elektrik enerjisiyle çalışan veya elektrikle şarj edildikten sonra çalışan emtianın anlaşılması gerekmektedir.

  Bu Kararnamede belirtilen emtianın alım-satımı yoluyla ticaretinin yapılmasında, eski, yeni veya kullanılmış olma ayrımına gidilmeksizin, kararnamede yer alan emtiaların ticaretini yapanlar ile belirtilen işlerle uğraşan bütün mükellefler girmektedir.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  327

  Ynt: Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa

  bizdede aynı durum var ama vd basit usulu kabul ediyor neden Basit usul adam şirket ortağı olmasın öyle bir kanun varda bizmi bilmiyoruz
  Beklenen Gün Gelecekse Çekilen Çile Kutsaldır

 5. #5
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.049

  Ynt: Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa

  Merhaba ;

  Belki bir fikir verir düşüncesi ile ,

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü

  TARİH :19.07.2000
  SAYI :B.07.0.GEL.0.44/4403-271/34349
  KONU : Ltd. Şirket ortaklarının basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımaları halinde basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyecekleri hk.
  GAZİANTEP VALİLİĞİNE
  (Defterdarlık: Vasıtasız V. Gelir Müdürlüğü)


  İLGİ : 16.05.2000 tarih ve B.07.4.DEF.0.27.11/98-520-429/2026 yazınız.

  İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; ..... Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden .....?nin minibüsünü .... Ltd. Şirketine kiraya vermesi nedeniyle götürü mükellefiyetini gayrimenkul sermaye iradı mükellefiyetine dönmesi yolundaki talebinin vergi dairesince reddedilmesi üzerine, ..... Vergi Mahkemesine açtığı davada, mahkeme, her şahsa bir adet dolmuş çalıştırma izni verildiği, şirketler adına dolmuş tahsis edilmediği belirtilen ..... Belediyesinin 30.04.1997 gün ve 09-6/6-97 sayılı yazısına dayanarak, mükellefin istemini Esas No: 1997/562, Karar No: 1998/554 sayılı Kararı ile reddettiği, Kararın temyiz edilmeden kesinleştiği anlaşılmıştır.

  Kesinleşen Vergi Mahkemesi kararlarına göre işlem yapılması zorunlu olduğundan Bakanlığımızca her hangi bir görüş bildirilmesi mümkün görülmemiştir.

  Diğer taraftan, ..... İl Trafik Komisyonunun 01.11.1995 gün ve 1995/27 sayılı kararı gereğince; adına bir adet dolmuş tahsisi olan işletmecilere ikinci bir dolmuş alma ve çalıştırma ruhsatı verilmediği ve şahıslara tahsis edilen dolmuşların şirketlerce çalıştırılmasının yasal olarak mümkün bulunmadığı, ayrıca ..... Belediye Başkanlığının 30.04.1997 gün ve 09-6/6-97 sayılı yazısından da Belediye hudutları dahilinde muayyen mıntıkalar arasındaki nakil vasıtası işletme hakkı verilirken anılan kararın dikkate alındığı anlaşıldığından ..... Ltd. Şirketi ile ortakları arasında dolmuş kiralanarak şehir içi hatlarda çalıştırılması mümkün bulunmamaktadır.

  Buna göre, şirket ortaklarının basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımaları kaydıyla basit usulde vergilendirilmeleri, aksi halde gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılarak neticesinde Bakanlığımıza da bilgi verilmesini rica ederim.

  Bakan a.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  38

  Ynt: Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa

  Merhabalar,

  Basit usul mükellefin şirket ortağı olması sonucu gerçek gelire geçmesi gerekir gibi bir uygulamaya ben vergi hukukumuzda rastlamadım, bence de basit usulde vergilendirmeye devam edilmelidir. Şirket ortağı iken şirket karından elde ettiği gelir ise menkul sermaye iradı olarak vergilendirilecektir. Bu durumda şirketten kar payı elde ettiği dönemlerde yıllık beyannamesi, mart ayında verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilebilir.
  SMMM ABDULLAH ARAP

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Basit Usul Vergi Mükellefi Kdv Tevkifatlı Fatura Kesmiş
  Konu Sahibi e-erkanguler Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Nisan.2016, 08:01
 2. Basit usul ve gmsi mükellefi ise beyanı internetten verme zorunluluğu var mı?
  Konu Sahibi NEŞE79 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Mart.2012, 15:38
 3. Nakliyat İçin Basit Usul Mükellefi
  Konu Sahibi kariyerim3568 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2010, 23:48
 4. Kollektif Şirket Ortağı Vergi Mükellefi
  Konu Sahibi ozguryuksel Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2010, 22:59
 5. Şirket Ortağı SSK lı olursa
  Konu Sahibi stajer311 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Mayıs.2008, 13:22

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36