İyi günler,

İktisap tarihi 2005 yılı olan ve 2 kişi tarafından müşterek mülkiyete konu olan gayrimenkulün 2007 yılı içerisinde, müşterek maliklerden birine devri sözkonusudur.

1- 2005 yılı içinde iktisap bedelinin tamamının 1 malik tarafından karşılanmış olması ve 2007 yılı içinde gayrimenkulün diğer malik tarafından satın alınması durumunda, satan malikin bu satıştan dolayı ödeyeceği gelir vergisinin matrahının ne olacağı konusunda bilgi verebilir misiniz ?

2- 2005 yılı içinde iktisap bedelinin malikler tarafından eşit olarak karşılanmış olması ve 2007 yılı içinde gayrimenkulün diğer müşterek malik tarafından satın alınması durumunda satan malikin bu satıştan dolayı ödeyeceği gelir vergisinin matrahının ne olacağı konusunda bilgi verebilir misiniz ?

Saygılarımla,