kamu işçi maaş

Konu: İstisna..!

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  374

  İstisna..!

  Arkadaşlar,
  Yurt dışında kazanılan TAMİR, MONTAJ, BAKIM-ONARIM gelirlerinin ülkemize getirilmesi kaydı ile Kurumlar Vergisinden istisna edildiği doğru mu ?

  Ayrıca inş. tamir, bakım, montaj ifadesi kullanılan teknik malzemeyi de kapsar mı ? Yoksa sadece hizmet gelirleri mi istisna ?

  Uygulama nasıl yapılıyor ?  Teşekkür ederim..


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: İstisna..!

  Evet, ilgili karların döviz olarak yurda getirilmesi kaydı ile istisnadır.

  Fakat bu istisnayı tevsik etmek firmanın yapısına göre biraz meşakkatli bir çalışmadır.

  İnşaat işi yaptığınızı ispatlayacaksınız,
  Bu tutarların yurda getirildiğini ispatlayacaksınız,
  Giderlerinizin inşaat işi ile alakalı giderler olduğunu ispatlayacaksınız,

  Fakat ciddi tutarlar söz konusu ise bu çalışmaya yönelik bir sistem kurmak menfaatinize olacaktır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  374

  Ynt: İstisna..!

  Sn. butterfly effect
  Teşekkür ederim.
  Sorumu biraz daha açarak tekrar etmek ve tecrübenizden yararlanmak istiyorum..

  İstanbul merkezli bir şirket olarak Kazakistan ' da mekanik tesisat işi aldık. Asıl işi alan kazak firması işin bir bölümünü (mekanik tesisat malzemeli montaj işini) bize pas etti.
  Aramızda bir sözleşme yaptık. Ve oraya yaklaşık olarak 75 kişi çalıştırmak üzere götüreceğiz. İş de yaklaşık 18 ay sürecek. Bu durumda,

  1- İşçilere ödediğimiz maaşlar için resmi bir prosedür gerekli mi ? Maaşlar burada mı, orada mı ödenecek, GV. kesilecek mi ? Ödemeler elden yapılabilir mi ?
  2- İşçiler ailelerinin ülkemizde sağlık yardımından mahrum kalmamaları için topluluk sigortası değil de, normal sigortalılık istiyorlar bu mümkün mü ?
  3- Mekanik tesisat işi, işçilik dışında ciddi bir malzeme ihracatı da gerektiriyor. Bu durumda malzeme ihracatlarımızdan oluşan kar da vergiden istisna mı ?
  4- Malzeme ihracatı dışında işçilik işleri için ayrı fatura kesmeli ve bunu hizmet ihracı gibi mi değerlendirmeliyiz ?
  5- Son olarak, yurt içinde de taahhüt işlerimiz var. Vergiden istisna edilen kısım ise yurt dışı işleri. Bu durumda, yurt dışı işlerinin gelir ve giderlerini ayrı muhasebeleştirip, oluşan karı istisna etmek gerekir değil mi ?

  İlginize teşekkür eder, saygılarımı sunarım..

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: İstisna..!

  1) Abi işçilere ödediğiniz maaşlar Türkiye'de de ödeseniz, KAzakistan'da da ödeseniz gelir vergisine tabiidir. Sonuç İtibariyle Türk firmasında çalışan ve vergisi Türkiye'de çalışan işçilerdir.

  GVK 23/14.Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır.  maddesine dayanarak yurtdışında bir firma kurup Gelir Vergisinden istisna olabilirsiniz. (Bu işin de astarını, yüzünü hesaplamak size kalmış).

  Ayırca resmi ya da sosyal güvenliği ilgilendiren prosedür var mıdır? Bilmiyorum.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: İstisna..!

  2) Çok fazla bir bilgim yok.


  3) KAzakistana giden malzeme inşaat'ın maliyetine girmiş ise, inşşat işinden oluşacak karın hesaplanmasında dikkate alınır.

  4) İşçillik için ayrı fatura kesebilirsiniz ancak inşaat işi ile ilişkilendiremediğiniz için istisna kapsamında olmayacaktır. En iyisi işçilikleri inşaat maliyetine dağıtmaktır. (Burada da dağıtım anahtarı mevzuu karşımıza çıkar-onu ayrıca konuşuruz).


  5) Kesinlikle (En önemli nokta burası zaten).

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  374

  Ynt: İstisna..!

  Teşekkür ederim..

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  70

  Ynt: İstisna..!

  syn talham;
  2- yurt dışında çalıştıracağınız işçilerinizi hiç bir şekilde sigortalı yapma zorunluluunuz yok ancak isterseniz "sağlık primi dahil topluluk sigortası" (prim oranları ile ilgili genelgeyi bulamadım bulunca eklerim) yaparak ta götürebilirsiniz. ( sağlık primli topluluk sigortası sadece yurt dışında çalışacak işçiler için geçerlidir.) budurumda sağlıktan faydalanmaya devam edebilirler. 5510 sayılı yasa 01/01/2008 de yürürlüğe girerse yurt dışına gönderilen işçilerde yurt içinde çalışıyormuş gibi sigortalı yapılma zorunluluğu olacak.!!!

  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  Topluluk sigortası:

  Madde 86 -

  Kurum, 2 nci ve 3 üncü maddelere göre sigortalı durumunda bulunmayanların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak genel şartlarla (iş kazalarıyla meslek hastalıkları) (hastalık), (analık), (malullük, yaşlılık ve ölüm) sigortalarından birine, birkaçına veya hepsine toplu olarak tabi tutulmaları için, işverenlerle veya dernek ,birlik, sendika ve başka teşekküllerle sözleşmeler yapabilir.

  (Ek 29.07.2003 - 4958 / 40 md. Y.T. 01.09.2003) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın % 30? udur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.

  (Ek 29.07.2003 - 4958 / 40 md. Y.T. 01.09.2003) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 85 inci madde hükümleri uygulanır.


  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
  Kanun No. 4958
  Kabul Tarihi : 29.7.2003


  MADDE 39.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 85 inci maddesinin (E) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  E- Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşullar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması şarttır.

  MADDE 40.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın % 30' udur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 85 inci madde hükümleri uygulanır.

  T.C.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
  SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  (Tahsisler Daire Başkanlığı)

  Sayı : B.13.1.SSK.0.07.00.00.IX.031/562957 A n k a r a
  Konu : 5198 Sayılı Kanun. 15/07/2004

  G E N E L G E
  12-135.EK

  B- İSTEĞE BAĞLI, TOPLULUK VE TARIM SİGORTASI PRİMLERİ
  Yeni Kanunla 01/08/2004 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta ile sadece malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden topluluk sigortası primi ödeyenlerin prim oranı %30?dan, % 25?e indirilmiştir.
  Diğer taraftan, prime esas kazancın alt sınırı ile ilgili düzenleme de 01/07/2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, isteğe bağlı sigorta ile malüllük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortası priminin;
  01/07/2004-31/07/2004 süresinde alt sınırı, 14.805.000 x 30 x % 30 = 133.245.000.-TL, üst sınırı ise 96.232.500 x 30 x % 30= 866.092.500.-TL,
  01/08/2004-31/12/2004 süresinde ise alt sınırı, 14.805.000 x 30 x % 25 = 111.037.500.-TL, üst sınırı ise 96.232.500 x 30 x % 25 = 721.743.750.-TL,
  olacaktır.
  Prim oranının % 30?dan %25?e indirilmesiyle 01/08/2004 tarihinden itibaren sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde topluluk sigortasına tabi olarak çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin % 11?i sigortalı hissesi, % 14?ü işveren hissesi olarak dikkate alınacaktır.
  506 sayılı Kanunun 86?ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi baro başkanlıkları ve noter odaları ile diğer işverenlere 5198 sayılı Kanunun prim oranlarında meydana getirdiği değişiklikler hakkında bilgi verilecektir.
  2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi süreksiz tarım işçilerinin 01/07/2004-31/12/2004 tarihleri arasında ödeyecekleri aylık prim tutarı 14.805.000 x 15 x % 30 = 66.622.500.-TL?dir.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  374

  Ynt: İstisna..!

  sn. smmm_m
  Beyolu ssk. müd. ne sifahen müracatimizda servis sefi topluluk sigortasinda sagliktan yararlanmak mümkün degil dedi.
  Mevzuat bilgisi verirseniz tekrar gidelim.
  Tesekkür ederim.
  Saygilar..

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2012
  Mesajlar
  1

  Ynt: İstisna..!

  mrb talham sizinle konusmak istıyorum tel.0532 415 51 69

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kdv İstisna
  Konu Sahibi yigit84 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Temmuz.2017, 17:56
 2. Kdv 1 Bey.Hakkında Tam İstisna
  Konu Sahibi okansenturk Forum KDV
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 28.Şubat.2015, 21:37
 3. Tam İstisna
  Konu Sahibi strikerman Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Ocak.2009, 14:28
 4. Diplomatik İstisna
  Konu Sahibi *ebru* Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 01.Haziran.2008, 00:42
 5. Tam İstisna
  Konu Sahibi tkank Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Nisan.2007, 12:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36