Sevgili Meslektaşlar,

Bugün mali tatilin son gunü malumunuz.Bu tatil dönemine denk gelen ötv,b.s.m.v.,ö.i.v. gibi beyana dayalı vergilerin süreleri mali tatil süresine denk gelmesine rağmen, 5604 sayılı kanunun 1 nolu tebliğin diğer hususlar bölümünden bahisle verilme sürelerinin değişmediği görülmektedir.
Fakat zaten mali tatilin bitişinden sonra verilecek kdv,muhtasar ayrıca ek-1,2 gibi kanuni belgelerin verilme süreleri uzatılıyor.
Şimdi 5604 sayılı kanunun 1 nolu tebliğin 4.1 maddesinde beyana dayalı vergi,resim,harçların beyanname verme süreleri mali tatilin bitiş gününde itibaren yedi gün uzar diyor.
Şimdi bu ne perhiz ne lahana turşusu demezlermi?

Mesela Vergi dairesine gidip baktığınızda b.s.m.v. son verme tarihi 27.07.2007 olarak asmışlar koca koca. bu konuda sizler neler dersiniz.
Biz s.m.v.beyannamemizi verdik ve özel usulsüzlük ve vergi ziyaı ile karşı karşıya kaldık