kamu işçi maaş

Konu: Serbest Meslek Mükellefiyeti

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  374

  Serbest Meslek Mükellefiyeti

  Arkadaşlar,
  Deniz ticareti ve gemi inşaası hakkında (yurt dışı veya yurt içi firmalara) danışmanlık hizmeti verecek olan gerçek kişi için vergi dairesine s.meslek mükellefiyeti için müracaat ettik ve işlemi tamamladık. Serbest meslek defteri tastik ettirdik ve matbaaya s.meslek makbuzu bastırdık.
  Şimdi, vergi dairesi mükellefimize, s.meslek mükellefi olmayacaktınız, bunun için avukat, doktor, veya s.m. , smmm olmanız gerekli demiş. (Netice itibari ile açılan mükellefiyet g.vergisi)
  Vergi dairesini nasıl ikna edebiliriz ?
  Hem;
  Bu durumda defter tastikimiz, iki aydır düzenlediğimiz s.meslek makbuzları ne olacak ?
  Yorumlarınızı alabilir miyim ?
  Saygılar.. 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Serbest Meslek Mükellefiyeti


  Normaldir. Bir ülkenin başbakanı miktar ile oran arasındaki farkı tefrik edemiyorsa, onun memurlarınından da farklı bir hizmet beklemek abes olur.

  Siz en iyisi bir mukteza isteyin belki içlerinde ehl-i malumat biri çıkar.

 3. #3
  Türk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Türk_bey Guest

  Ynt: Serbest Meslek Mükellefiyeti

  Gelir vergisi kanununda Serbest meslek kazancı "Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." şeklinde tarif edilmiştir. Ancak serbest meslek erbabı sıfatını alabilmek için Mesleki bilgi ve ihtisasın yasa önünde bir belge veya diplomaya dayanması gerekir.
 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Serbest Meslek Mükellefiyeti

  Böyle başa böyle traş))))
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  673

  Ynt: Serbest Meslek Mükellefiyeti

  Deniz ticareti danışmanlık işi, aracılık/komisyonculuk gibi değerlendirilebileceğinden ticari kazanç sayılabilir.
  Gemi inşaası danışmanlık işinin serbest meslek faaliyeti olarak yasa önünde Sayın Türk_bey'in de belirttiği gibi diploma veya belgeye dayanması gerekir.


  Defter, belge düzeni bakımından usulsüzlük yapılmıştır. Ticari kazanç hükümlerine göre defter ve belge düzenlemesine geçiniz.


  Ahmet Akca SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Serbest Meslek Mükellefiyeti


  Sayın Karaman

  ?Deniz ticareti danışmanlık işi, aracılık/komisyonculuk gibi değerlendirilebileceğinden ticari kazanç sayılabilir.? Demişsiniz. Bir danışmanlık işi nasıl oluyor da aracılık/komisyonculuk sayılabiliyor? Komisyonculuk tavassut işidir (TTK Md.12/12). Komisyoncular tüccarlarla diğer kimseler arasında cereyan eden bir kısım muamelelere aracılık eden ve bu hizmetleri karşılığında gelir sağlayan kimselerdir. Burada ise tavassut yani alıcı ve satıcı arasında kontak sağlama değil, bir konuda bilgi verme işlemi söz konusudur. Bu nedenle yapılan işi komisyonculuk işi sayıp ticari kazanç kapsamında mütalaa etmek Yanlıştır. Bu faaliyet GVK. Md. 65 de ki serbest meslek kazancı tarifine girer. Dolayısıyla serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmelidir.
  Kavramlar hakkında mütalaa verirken soru soranı yanlış yönlendirip kaş yaparken göz çıkarmayalım.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Serbest Meslek Mükellefiyeti

  http://www.turmob.org.tr/turmob/basin/12-06-2006.htm

  DÜNYA

  12.06.2006, PAZARTESİ

  Yurtdışında ifa edilen serbest meslek faaliyeti kazancı

  Veysi Seviğ

  Gelir Vergisi Yasası'nın 65'inci maddesinde "Serbest meslek kazancının tarifi" yapılmıştır. Bu tarife göre "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."

  Diğer yandan söz konusu yasanın 66'ncı maddesine göre de "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır."

  Serbest meslek faaliyetinde ana unsur, faaliyetin sermayeden çok kişisel çalışmaya, ilmi ya da mesleki bilgi ve ihtisasa dayanmasıdır. Gerek ücret ve gerekse serbest meslek kazancı, bedeni veya zihni emek karşılığında elde edilmektedir. Ücretle serbest meslek faaliyeti arasındaki ayırım işin yani faaliyetin bağımsız bir organizasyon içinde yapılıp yapılmadığına veya çalışmanın işverenin talimat ve denetimi altında sürdürülüp sürdürülmediğine göre yapılabilir.

  Ücretle serbest meslek faaliyeti arasındaki ayırımda dikkate alınması gereken önemli ölçüt, işyerine bağlılık ve işverene tabiliktir. İşverene bağlılıktan anlaşılması gereken ise bir başka organizasyon içersinde yer alan işyerinde çalışılması anlaşılmalıdır.

  Oysa bir kimsenin serbest meslek erbabı olabilmesi için hem serbest meslek faaliyetinde bulunması hem de bu faaliyeti mutad meslek halinde sürdürmesi gerekmektedir.

  Bazı hallerde serbest meslek faaliyetinde bulunanlar bazı yerlere belli bir ücret karşılığında devamlı hizmet verebilmektedirler. Bu gibi hallerde kendi uzmanlık alanlarında işverene mesai ile bağlı olmaksızın sadece danışmanlık niteliğinde hizmet verenlerin bu durumu serbest meslek faaliyetinin çoğu kez sürdürülmesi niteliğindedir.

  Gerçekte; "serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına almaktadır.

  Serbest meslek faaliyetinde bulunanlar mesleki faaliyetleri ile ilgili her türlü tahsilatlarını serbest meslek makbuzu düzenleyerek tahsil etmekle yükümlüdürler. (Vergi Usul Yasası Madde: 236)

  Ayrıca Gelir Vergisi Yasası'nın 94'üncü maddesi uyarınca kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço esasına veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler serbest meslek erbabına yaptıkları ödemelerden yüzde 22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü kılınmışlardır. (Gelir Vergisi Yasası Madde: 94/2-b)

  Söz konusu vergi kesintisi sadece yukarıda sayılan yükümlüler tarafından yapılan ödemelerle ilgili olup, herhangi bir kişinin serbest meslek erbabına yapacağı ödemede bu tür bir kesinti yapılmamaktadır.

  Bazı hallerde serbest meslek erbabı yabancı ülkelerde bulunan kuruluşlara da hizmet sunabilmektedir. Örneğin yurtdışında bulunan bir kuruma, yurtdışında sunulan serbest meslek faaliyetine yönelik hizmet karşılığı havale edilen veya yapılan ödemeleri bu bağlamda değerlendirdiğimizde Gelir Vergisi Yasası'nın 94/2-b maddesi uyarınca tevkifatın nasıl yapılacağı veyahut da bu tür ödemelerin tevkifat konusu olup olmayacağı uygulamada duraksama yaratmaktadır.

  İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir özelgeden de anlaşılacağı üzere "...yurtdışında verilen bağımsız danışmanlık hizmeti karşılığında...yapılacak olan serbest meslek ödemelerinden Gelir Vergisi Yasası'nın 94'üncü maddesi uyarınca, gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır." Bu tür faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek vergilendirilecektir. (İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı; B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-65-12404)

  Buna göre: Türkiye'de mukim bir serbest meslek erbabının yurtdışında vermiş olduğu danışmanlık hizmeti nedeniyle kendisine nakden veya hesaben yapılan ödemeler, Gelir Vergisi Yasası'nın 94'üncü maddesinde belirtilen kurum, kuruluş ve kişilerce yapılmadığından tevkifat kapsamı dışında kalmaktadır.
  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 8. #8
  Türk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Türk_bey Guest

  Ynt: Serbest Meslek Mükellefiyeti

  T.C.

  İSTANBUL VALİLİĞİ

  Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-65-


  Konu: Eğitim, denetim ve danışmanlık
  hizmetinde bulunan kişinin

  ne şekilde vergilendirileceği hk.  İlgi : ??./07/2005 tarihli dilekçeniz.


  İlgide kayıtlı dilekçenizde; ???????.Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ????????. sicil numarasında kayıtlı gelir vergisi mükellefi olarak ?../06/2005 tarihinde işe başladığınız, faaliyet konunuzun firmaların yönetim sistemlerinin (ISO 9000 kalite, çevre vb.) kurulması ile ilgili eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetleri olduğu ve bu konularla ilgili eğitim sertifikalarınız bulunduğundan, bu faaliyetlerinizden dolayı elde ettiğiniz kazancın ticari kazanç olarak mı, yoksa serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirileceği hususunu sormaktasınız.

  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 61.maddesinde, ?Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez? denilmiştir.

  Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu?nun 37. maddesinde; Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, aynı Kanun?un 65. maddesinde ise ?Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan serbest meslek kazançlarının serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyetinin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır? şeklinde açıklanmıştır.

  Serbest meslek faaliyetinde ana unsur, faaliyetin sermayeden çok, kişisel çalışmaya, ilmi yada mesleki bilgi ve ihtisasa dayanmasıdır. Bu unsur, serbest meslek faaliyetini ticari faaliyetten ayıran en önemli özelik olup, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların daha çok emek ürünü olduğunu göstermesi gerekmektedir.

  Burada, yalnızca emeğe dayanan organizasyon yeterli olmadığı gibi aynı zamanda geliri doğuran emeğin, ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanması koşulu da aranmaktadır.  Ayrıca, serbest meslek faaliyetinin yapılmasında da mutlaka alet, edavat, kitap temini, muayenehane, yazıhane, büro, idarehane harcamaları gibi bir takım giderler de yapılabilir. Fakat bu faaliyetin yapılması ve kazancın elde edilmesinde asıl gerekli olan ilmi ve mesleki ihtisas, diğer bir ifadeyle manevi sermayedir. Genelde diploma veya sertifika gibi yeterlilik belgesi gerekmektedir.
  Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olduğundan söz edebilmek için yalnızca emeğe dayanan bir organizasyonun bulunması yeterli değildir. Emeğe dayalı olmasının yanısıra, geliri doğuran bu emeğin, ilmi yada mesleki bilgi veya ihtisasa dayalı olması gerekmektedir.

  Bu hükümlere göre, ilgi dilekçenizde bahsettiğiniz hususlar doğrultusunda firmalara vereceğiniz hizmet karşılığında şahsınız ve söz konusu firmalar arasında herhangi bir sözleşme bulunması başka bir ifadeyle bir işverenin emir ve talimatı altında çalışmanız halinde tarafınıza yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesi ancak aranızda herhangi bir hizmet sözleşmesi bulunmaması ve bu faaliyetin sermayeden ziyade ilmi ya da mesleki bilgiye bağlı olarak yapılması ve bir organizasyon kurmayıp kendi sorumluluğunuz altında gerçekleştirmeniz halinde ise serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilerek vergilendirileceği tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Ocak.2015, 12:03
 2. Konsere Çıkan Bir Şahsın Serbest Meslek Mükellefiyeti Hk.
  Konu Sahibi Ayşe Gültekin Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 29.Haziran.2013, 23:13
 3. Serbest Bölgedeki Kollektif Şirketlerde geçici vergi mükellefiyeti varmıdır.?
  Konu Sahibi güzi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 22:48
 4. Serbest Meslek Erbabının Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmesi Hk
  Konu Sahibi FATİH PESEN Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 17.Kasım.2008, 23:00
 5. Serbest Meslek
  Konu Sahibi asiye Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Eylül.2007, 09:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36