kamu işçi maaş

Konu: Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  36

  Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu

  Mükellefim olan konut yapı kooperatifi bu güne kadar tüm işlerini alt işverenlere yaptırdı. İnşaatların bitmesine çok az kaldı. Yapılması gereken bazı düzeltme ve tadilatları kooperatif yönetimi işçi buldu yaptırıyor. SSk numaramız var o numaraya işçi girişlerini yaptık puantaj yapıyoruz ödemeleri öyle yapacagız. Benim sormak istediğim normal inşaat dosyası gibi sadece SSK ile ilgili kesintileri yaparak damgasını ödetip mi bordro düzenlemem gerekiyor yoksa muhtasar yönünden mükellefiyeti olduğu için inşaatta çalışan ssklılardan stopaj kesintisi yaparak mı bordro düzenlemem gerekiyor tereddütte kaldım. Görüşlerinizi bekliyorum.

  4122004

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu


  Anladığıma göre sizin öğrenmek istediğiniz konu yapılan inşaatın özel inşaat kapsamında değerlendirilip değerlendirilmemesi hakkında.

  Özel inşaat işi inşa edilen apartmanların daire, kat veya dükkan halinde satılma amacı güdülmeksizin, başka bir deyişle kendi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmasını ifade etmektedir. özel inşaat işleri ticari bir faaliyet çerçevesinde yapılmayan ve tamamen kişisel ihtiyaca cevap verecek nitelikteki inşaatlardır. Kooperatif inşaatları da bu kabil yani özel inşaat mahiyetindedir. Bu nedenle işçi ücretlerinden GV. kesintisi yapma zorunluluğunuz yoktur. Ancak, işçilerin vergi karnesi alması ve bu karnenin işlenerek vergilerin vergi dairesine işçi tarafından yatırılmasında (Kanunda olmamasına rağmen) işveren de sorumlu tutulmaktadır. Bu hususa dikkat etmek gerekir.

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Ynt: Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu

  Alıntı OSMAN EROL Nickli Üyeden Alıntı

  .................................................. ........................... Kooperatif inşaatları da bu kabil yani özel inşaat mahiyetindedir. Bu nedenle işçi ücretlerinden GV. kesintisi yapma zorunluluğunuz yoktur. ...

  Merhaba ;

  Sn EROL , yazdığınız ile GVK 94. maddesi arasında çelişki var diye düşünüyorum.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu


  Ne çelişkisi var anlatında öğrenelim

 5. #5
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Ynt: Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu

  Merhaba ;

  Öncelikle size birşeyler öğretmek haddime değil.

  Ama aşağıdaki özelgeyi nasıl yorumluyorsunuz ?

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü

  TARİH : 07.09.1998
  SAYI : B.07.4.DEF.0.35.11/176200-1390/4028
  KONU : Kooperatife ait sitede çalıştırılan bekçiye yapılan ödemelerin tüzel kişiliği bulunan kooperatif tarafından karşılanması halinde bu ödemelerin 193 Sayılı GVK'nın 94. maddesi uyarınca tevkifata tabi tutulacağı; ödemelerin site yönetim kurulu tarafından yapılması halinde ise 193 Sayılı GVK'nın 23/6. maddesi uyarınca Gelir Vergisinden istisna edilmesi gerektiği hk.

  (Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinde kooperatifler aynı maddede bentler halinde sayılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapmak zorunda olan kurumlar arasında sayılmış olup; birinci bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup, ücret sayılan, ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103. ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan aynı Kanunun 23/6. maddesinde hizmetçilerin özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, sütninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar olduğu ve gelir vergisinden istisna edildiği belirtilmiştir. Bu itibarla kapıcılara Site yönetimi tarafından yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.)

  ....
  (Defterdarlık : Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğüne)
  Dilekçenizde, Kooperatifinizin bulunduğu sitede çalıştırılan bekçinin ücretinden gelir stopaj ve damga vergisi kesintisinin yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş verilmesi talep edilmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2361 sayılı Kanunla değişik 61. maddesinde;


  "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve aynılar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir."
  hükmü yer almıştır.

  Aynı Kanunun 3946 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesinde;


  "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler bu maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar."
  denilmiş, 1. bendinde de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden, (istisnadan faydalananlar hariç) 103. ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

  Öte yandan aynı Kanunun 23/6. maddesinde;


  "Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, sütninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.)"
  Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

  Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca kooperatifinizin de bulunduğu sitede çalıştırılan bekçiye yapılan ödemelerin tüzel kişiliği bulunan kooperatifiniz tarafından karşılanması halinde bu ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması, ancak sitede yönetim kurulunun bulunması ve ödemelerin site yönetim kurulu tarafından yapılması halinde ise Gelir Vergisi Kanununun 23/6. maddesi uyarınca Gelir Vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
  Ben de yanlış yorumluyor olabilirim Mühim olan doğruyu bulmak. Ne dersiniz ?
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu

  Diğer Ücretler(1)
  Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
  Madde No 64
  Kapsam
  (3946 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.1994) Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük; 1.1.1999) takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan (4444 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare, Yürürlük; 1.1.2000) asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25'idir(2) (3)
  1. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81'nci maddesiyle değişen ibare) basit usulde tespit edilen ticaret erbabı(4) yanında çalışanlar; 2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

  3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

  4. (202 sayılı Kanunun 30'uncu maddesiyle değişen bent) Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

  5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütülaasıyla, (4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük;1.1.1999) Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.(5)

  (4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.1999) Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.(6)

  (1) (Değişmeden önceki başlık) Götürü usul:
  (2) (Değişmeden önceki ibare) Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre götürü olarak tespit edilir.
  (3) (Değişmeden önceki ibare) Asgari ücretin yıllık brüt tutarıdır.
  (4) (Değişmeden önceki şekli) götürü usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı.
  (5) (Değişmeden önceki şekli) Maliye Bakanlığınca götürü ücret usulüne alınanlar.
  (6) (Değişmeden önceki şekli) (3946 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük;1.1.1994) Her bir dereceye ait götürü ücretler, 46'ncı maddede dereceler karşılığı gösterilen safi kazancın % 50'sidir.
  maddedeki, "Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri" kapsamına,

  ihtiyacı için bina edinmeyi düşünenlerden, bunu müteahhide yaptırmaya kalkanları, yada bu ihtiyacını Kooperatif yoluyla edinmeyi düşünenleri kapsamıyor.

  Sahibi bulundukları arsalar üzerinde, ticari amaçla değilde, şahsi ihtiyaçları için, inşaat açanların (bizzat işveren olmak kaydıyla), çalıştıracakları işçiler bu kapsamdadır.

  Arada müteahhit varsa, işçiler müteahhidin çalıştırdığı işçilerdirki, bu nedenle kapsam dışındadırlar.

  Edinilmek istenilen bina, Kooperatif yoluyla ediniliyorsa, buradada işçiyi çalıştıran, şahıslar olmayıp, kanunlarımızda oluşumları ayrıca tarif ve tesis edilmiş olan Kooperatif yönetimleridir ki, bu kuruluşlar
  G.V. Kanununun 94. maddesinin giriş kısmında kesinti yapacaklar arasında sayılmış, ve 1.şıktada, çalıştırdıkları işçilerden kesintiyi yapacakları ve nasıl yapacakları gösterilmiştir.
  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu


  sayın muhasebe

  Öncelikle bura her kes her kese bir şeyler öğretebilir. Her kes her şeyi bilemez.Çünkü bilim sonsuz bir okyanustur

  Bunu böyle tespit ettikten sonra, örnek olarak verdiğiniz özelgeyi değerlendirirsek, burada bahis konusu olan istihdamın, yani kapıcı istihdamının devamlılık arz eden bir istihdam şekli olduğunu görürüz. (Kaldı ki bu gün için kapıcı ücretlerinin her hani bir şekilde vergilendirilmesi söz konusu değildir.) Halbuki inşaat işçisi istihdamı ise inşaat faaliyetinin ömrü ile sınırlıdır. Dolayısıyla özel bir uygulamaya tabidir. GVK?nun 64. maddesinde sayılan diğer ücretler ayrımının esası da budur.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu

  "ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
  ÖZEL İNŞAAT İŞİNİN TANIMI" için,
  http://www.alomaliye.com/ozel_insaat_iscileri.htm
  ----------------------------------------------------------

  Bir mükteza için,
  http://www.ant-vdb.gov.tr/muktezalar/gvk/ornek2002gvk36.htm
  -------------------------------------------------------

  Vergi Tevkifatı
  Madde 94-
  (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
  1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61' inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104' üncü maddelere göre,
  ---------------------------------------------------------

  http://64.233.169.104/search?q=cache:GToJyCNsEsQJ:http://www.mustafayilmaz.com.tr/habe...lnk&cd=5&gl=tr adresindeki yazıdan bir bölüm:

  Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta bina yapım işinin kooperatif ve dernekler tarafından yapılması halinde kooperatifler ve dernekler GVK?nun 94.maddesinde yaptıkları ücret ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapacaklardan sayıldığından bunlar tarafından yapılan ücret ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılacak ve muhtasar beyanname ile beyan edileceğidir. Konuyla ilgili olarak İstanbul defterdarlığı tarafından verilen bir özelgede şu görüşerlere yer verilmiştir.

  ? ???

  Buna göre, derneklerin 94. maddede sayılanlardan olması nedeniyle tüzel kişiliği bulunan dernekler tarafından çalıştırılan hizmet erbabına yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamakta olup, derneğinizin yaptırdığı öğrenci yurdunun inşaatında çalışanlara yapılacak ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Yapılan ödemelerin ücret bordrosunda gösterilerek, Gelir Vergisi Kanunu?nun 94/1.maddesi gereğince 103 ve 104.maddelere göre tevkif suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Yapılan tevkifatın aynı Kanun?un 98. maddesine göre muhtasar beyannameyle ilgili vergi dairesine bildirilip ödeneceği tabiidir.?
  -----------------------------------------------------------
  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 9. #9
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Ynt: Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu

  Merhaba ;

  Sn fercim ; benim vermiş olduğum örnek özelgede ve Sn AÇIKBAŞ'ın da vermiş olduğu yazı özeti ve özelge örneğine göre de kooperatifler GVK?nun 94.maddesinde yaptıkları ücret ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapacakların arasında yer aldığından, bunlar tarafından yapılan ücret ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılacak ve muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

  Tabii ki , yorum ve karar sizin.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İnşaat Dosyasında İşe Girişin Ertesi Gün İptali
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Ekim.2016, 10:52
 2. Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname
  Konu Sahibi vakkasozkin Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 20.Ocak.2011, 12:13
 3. TAŞINDI: Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname
  Konu Sahibi ebru şener Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Aralık.2010, 21:04
 4. İnşaat Dosyasında Kapanış Gecikmesi
  Konu Sahibi hagı Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 06.Haziran.2007, 19:26
 5. 10 İşçi - Aylık Muhtasar Beyanname Durumu
  Konu Sahibi Kaan Korkmaz Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Ocak.2007, 22:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36